Rešitve > Rešitev za SAP > Dokumentni sistem in SAP sistem se dopolnjujeta

Dokumentni sistem in SAP sistem se dopolnjujeta

Povezujemo ju zaradi avtomatične izmenjave podatkov med sistemoma, večje stopnje avtomatizacije in večje učinkovitost dela.

Z implementacijo SAP sistema navadno podpremo samo ključne procese. V podjetju se izvajajo tudi drugi procesi, ki zahtevajo pregledovanje in večnivojsko potrjevanje dokumentov v elektronski obliki (vhodna in izhodna pošta, projektne mape in mape poslov, dodeljevanje pooblastil, potni nalogi, …).

Te procese je smiselno podpreti v dokumentnem sistemu. Razlogi za to so enotna evidenca vseh dokumentov (prejeti, izdani, tisti, ki nastajajo med izvajanjem procesov), takojšen vpogled uporabnikov obeh sistemov v enoten elektronski arhiv in večja učinkovitost dela.

Dokumentni sistem in SAP sistem sta komplementarna. Glavni namen povezovanja obeh sistemov ob uporabi sodobnih tehnologij in veljavnih standardov je avtomatična izmenjava podatkov med sistemoma, večja stopnja avtomatizacije in večja učinkovitost dela.