IMiS/wScan

Programski modul IMiS/wScan omogoča zajem papirnih in elektronskih dokumentov poljubnega izvora preko ISIS optičnih čitalcev in njihovo digitalizacijo v spletnih aplikacijah. Podpira standardne formate za skeniranje dokumentov: PDF/A, večstranski TIFF in druge pomembnejše grafične formate datotek (TIFF, PNG, JPG, GIF, BMP, … ).

ENOSTAVEN UPORABNIŠKI VMESNIK
Programski vmesnik modula IMiS/wScan je enostaven. Različne nastavitve skeniranja (ločljivost, barvna globina, osvetljenost, ostrina, vzorčenje, dvostransko skeniranje) uporabniku omogočajo učinkovito digitalizacijo dokumentov papirnega izvora različnih čitljivosti.

ZAJEM PAPIRNIH IN ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV
Jedro spletne aplikacije IMiS/wScan je storitev IMiS/Capture Service, ki je zasnovana na Microsoft .NET tehnologiji. Storitev izvaja zajem papirnih dokumentov z optičnimi čitalci in elektronskih dokumentov preko datotečnega sistema. Poljubnim spletnim aplikacijam nudi storitve preko HTTP/REST protokola. Uporabnikom omogoča zajem vsebin preko različnih spletnih brskalnikov (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, …), zato ne potrebujejo namenske aplikacije za zajem.

MODULARNA ZASNOVA
Storitev IMiS/Capture Service je zasnovana modularno, kjer je vsak modul odgovoren za svojo fazo zajema oz. obdelave vsebine ter nudi določeno funkcionalnost: za komunikacijo z optičnim čitalcem, za prepoznavo črtne kode, za razdruževanje dokumentov, za združevanje dokumentov*, za pretvorbo dokumentov*, za shranjevanje na arhivski sistem*, …
Razvijalcem omogoča verižno nizanje različnih modulov, glede na potrebe posameznega opravila. Modularna zasnova omogoča zajem vsebin iz različnih in heterogenih virov ter hitro nadgradnjo dodatnih modulov.

VEČ-NIVOJSKA ARHITEKTURA
JavaScript programska komponenta brskalnika (Engine) predstavlja prvi in najosnovnejši nivo za programsko komunikacijo s spletni viri preko standardnih komunikacijskih protokolov HTTP. Vsi nadaljnji nivoji slonijo na JavaScript komponenti. Nivo »Model« skrbi za povezavo s storitvijo IMiS/Capture Service preko HTTP povezave, asinhrono proženje dogodkov in (de)serializacijo sporočil storitve. Preko tega nivoja se izmenjujejo vsi podatki in ukazi za operacije s storitvenim delom. Nivo »ViewModel« skrbi za konsistentnost JavaScript objektov in stanja storitve s katero komunicira. S svojimi objekti aplikacijam omogoča upravljanje s storitvijo, upravljanje z življenjskim ciklom zajetih dokumentov, … itd. Dodatno omogoča usklajevanje in sinhronizacijo storitvenih dogodkov. Nivo »View« obsega nabor komponent uporabniškega vmesnika. Osnoven izgled komponent lahko razvijalec prilagaja preko njihovega objektnega modela ali CSS stilov. Komponente enostavno vključuje v aplikacijo brez natančnega poznavanja dogodkov in objektov, ki komponentam omogočajo njegovo funkcijo.

BREZ UPORABE VTIČNIKOV IN KOMPONENT
IMiS/wScan je zasnovan v JavaScript jeziku in ne uporablja dodatnih tehnologij, ki jih proizvajalci brskalnikov obravnavajo kot neustrezne ali nevarne (npr. ActiveX vtičniki, dostop do »nativnih« protokolov NPAPI, COM, … ).

INTEGRACIJA V POLJUBNE SPLETNE APLIKACIJE
IMiS/wScan omogoča razvijalcem aplikacij popolno prilagodljivost pri integraciji v poljubne spletne aplikacije. Integracija na dovolj nizkem nivoju omogoča prilagoditve tudi v primeru tehnoloških konfliktov s kakšnim interno uporabljenim ogrodjem v primeru, ko razvijalec aplikacij ne more uporabiti npr. komponent nivoja »View« aplikacije.

VARNOST
Storitev IMiS/Capture Service omogoča lokalno komunikacijo z aplikacijo IMiS/wScan preko lokalnega omrežnega vmesnika »localhost«, zato šifriranje spletnega prometa REST vmesnika ni potrebno. Dostop do storitve je zaščiten po C.O.R.S. standardu. Spletnim brskalnikom preprečuje dostop do storitve IMiS/Capture Service iz spletnih domen, ki niso določene v nastavitvah. Dodatno je potrebno za dostop do storitve vnesti varnostni ključ določen v nastavitvah.

* Opomba: Funkcionalnost bo podprta v naslednjih različicah

Shematični prikaz umestitve IMiS/wScan v večnivojski spletni aplikaciji