IMiS/Storage Connector

IMiS/Storage Connector omogoča prenos objektov (skeniranih dokumentov, datotek) med aplikacijskim in arhivskim strežnikom IMiS/ARChive Server. Zagotavlja hitre odzivne čase in visoke propustnosti ob hkratni izmenjavi večjih količin objektov.

ENOSTAVNA INTEGRACIJA Z .NET IN JAVA APLIKACIJAMI
API programskega vmesnika IMiS/Storage Connector omogoča enostavno povezovanje DMS, ERP, CRM, BPM in drugih aplikacij s strežnikom IMiS/ARChive Server v9 preko t.i. entitetnega modela. Vključuje bogat nabor programskih objektov za delo z arhivom, kot na primer: odpiranje arhiva, pridobivanje javnih podatkov o korenskih razredih, entitetah in vsebovanih entitetah, kreiranje, odpiranje, premeščanje in brisanje entitet, branje in spreminjanje podatkov o entiteti, shranjevanje gradiva, posredovanje podatkov za revizijsko sled, iskanje po arhivu, …
Razvijalci aplikacij lahko hitro in enostavno dodajo funkcionalnosti dostopa in dela z gradivom hranjenim na arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server.
Za komunikacijo s strežnikom uporablja binarni protokol. S tem bistveno pospeši komunikacijo in zagotavlja večjo odzivnost in propustnost. Na voljo sta ločeni verziji za .NET in za Java okolje.

UPORABA V SOA ARHITEKTURI
IMiS/Storage Connector je uporabljen tudi kot SOAP Service, ki omogoča dostop do objektov na arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server preko spletnega strežnika kot storitve (web service). Komunikacija z arhivskim strežnikom IMiS/ARChive Server poteka preko binarnega protokola, z aplikacijo pa preko standardiziranega SOAP protokola. Uporabljamo ga v primerih, ko je potrebna podpora SOAP komunikacijskem protokolu (arhitekturno ali tehnološko) za shranjevanje in branje objektov na strežniku IMiS/ARChive Server, kakor tudi za branje lastnosti objektov (čas kreiranja, čas zadnje spremembe in drugih metapodatkov o objektu). SOAP Service je trenutno na voljo le za okolje Java.

DOSTOP DO OBJEKTOV NA RAZLIČNIH ARHIVSKIH STREŽNIKIH
V primeru postavitve več strežnikov IMiS/ARChive Server na različnih lokacijah, lahko iz ene aplikacije dostopamo do objektov, ki so shranjeni na različnih arhivskih strežnikih.

VARNOST IN VISOKA RAZPOLOŽLJIVOST (HA)
Za komunikacijo z različnimi informacijskimi sistemi uporablja šifriran komunikacijski protokol in algoritme, kar potencialnim prisluškovalcem onemogoča nepooblaščen dostop do informacij. IMiS/Storage Connector lahko deluje tudi v zelo restriktivnih aplikativnih okoljih s preprečenim dostopom do datotečnega sistema, kjer za svoje operacije uporablja izključno delovni pomnilnik (RAM). Uporaba samodejnih preklopov med vozlišči IMiS/ARChive Server v primeru težav omogoča visoko razpoložljivost (angl. High Availability) in s tem minimalne izpade arhivskega sistema.

NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI
IMiS/Storage Connector zagotavlja visoko obremenjenim aplikacijskim strežnikom odzivnost in propustnost z naprednimi algoritmi sočasne uporabe sej do arhivskih sistemov (angl. Session pooling). Aplikativnim rešitvam, ki potrebujejo funkcionalnost pretoka vsebin (angl. Streaming), objektni model zagotavlja vse potrebne komponente za takšno izvedbo.
Z uporabo naprednih algoritmov predpomnjenja (angl. Caching) zmanjšamo potrebo po komunikaciji med aplikacijskim strežnikom in elektronskim arhivom in s tem prispevamo k hitrejšemu delovanju sistema.