Rešitve > Rešitev za SAP > Arhiviranje izhodnih dokumentov

Arhiviranje izhodnih dokumentov

Arhiviranje izhodnih dokumentov poteka avtomatično preko standardiziranega ArchiveLink protokola za arhiviranje izhodnih dokumentov. Način arhiviranja izhodnih dokumentov se določi izključno s konfiguriranjem SAP sistema.

Dokumente iz SAP sistema (računi, naročilnice, …), ki jih v papirni obliki pošiljamo ali izročamo dobaviteljem, kupcem in zaposlenim lahko preko standardnega ArchiveLink protokola za arhiviranje izhodnih dokumentov avtomatično arhiviramo v elektronskem arhivu na IMiS/ARChive Server strežniku.

Izhodni dokumenti so navadno v PDF/A obliki in se podobno kot pri posamičnem ali masovnem tisku arhivirajo preko t.i. »spooler«-ja, ki je preko ArchiveLink protokola posredno povezan z elektronskim arhivom. Način arhiviranja izhodnih dokumentov se določi izključno s konfiguriranjem SAP sistema.

Ko uporabnik odpre posamezen SAP zapis, lahko preko funkcije iz menija izbere in pregleduje skenirane dokumente (tudi med seboj povezane). S klikom na priponko, se v uporabniškem vmesniku SAP prikaže arhiviran elektronski dokument.