IMiS/OCR Server

IMiS/OCR Server skenirane dokumente v postopku prepoznave znakov (angl. Optical Character Recognition – OCR) pretvori v tekst. Prepoznava znake večine svetovnih jezikov. Uporabljamo ga kot »mail-in« servis, kjer po e-pošti prejmemo prepoznani tekst, ali v HCL Domino okolju, kjer prepoznani tekst pretvori v enega od izbranih formatov in za potrebe iskanja po celotnem tekstu zgradi FTS indeks (angl. Full Text Search).

VEČJA UČINKOVITOST DELA
Skenirani in v elektronskem arhivu shranjeni dokumenti omogočajo hiter in enostaven dostop do dokumentov, ki bi jih sicer iskali po omarah in fasciklih. Učinkovitost dela dodatno povečamo z možnostjo hitrega iskanja delov teksta, besednih zvez, ključnih besed v skeniranih dokumentih (določil v pogodbi, vsebine dopisov), v zbirkah znanja, kar omogoča IMiS/OCR Server.

UPORABA TEKSTA IZ PREJETIH DOKUMENTOV
Pogosto želimo uporabiti del teksta ali tekst v celoti iz nekaterih prejetih dokumentov. Pretipkavanje, oziroma ponovni vnos takšnega teksta je zamudno in neproduktivno.
Dokumente v tem primeru najprej skeniramo, izberemo jezik prepoznave in željen izhodni format prepoznanega teksta.
Z elektronsko pošto ga pošljemo v prepoznavo na IMiS/OCR Server. S povratno elektronsko pošto IMiS/OCR Server takoj po obdelavi vrne prepoznani tekst v enem od izbranih formatov DOCX, DOC, RTF, XLSX, XLS, TXT, PPTX, PDF/A, …

DOLGOROČNA HRAMBA DOKUMENTOV
Dokumentom, ki jih bomo dolgoročno hranili v elektronskem arhivu moramo zagotoviti berljivost in istovetnost tudi čez 5, 10 in več let. Ustrezna formata za dolgoročno hrambo sta TIFF in PDF/A. V kolikor se dokumenti nahajajo v drugih grafičnih formatih jih lahko
IMiS/OCR Server pretvori v format PDF/A.

UPORABA V HCL DOMINO OKOLJU
Za potrebe iskanja po celotnem tekstu dokumenta (FTS), IMiS/OCR Server nadzira vnos novih skeniranih dokumentov v eno ali več podatkovnih zbirk in jih v postopku optične prepoznave znakov (OCR) pretvori v format PDF/A. Rezultate prepoznavanja zapiše v Notes dokument,
da lahko HCL Domino strežnik zgradi indeks po celotnem tekstu in s tem omogoči FTS.

PODPORA SOA ARHITEKTURI
IMiS/OCR Server vmesnik izpolnjuje sprejete SOA standarde, kar nam zagotavlja visoko stopnjo povezljivosti z različnimi informacijskimi sistemi. Odprtost vmesnika omogoča enostavno uporabo, hkrati pa kompleksnim informacijskim sistemom nudi možnost vplivanja na vsako od stopenj procesa optične prepoznave in pretvorbe skeniranih dokumentov.
Prav zaradi SOA arhitekture uporaba modula IMiS/OCR Server ni vezana na eno tehnološko platformo, ampak ga je možno uporabiti v vseh novejših storitveno orientiranih aplikacijah,
ki omogočajo FTS.