Podjetje

Naša konkurenčna prednost je v prilagodljivosti in povezljivosti rešitev, ki se oblikujejo glede na poslovne zahteve in obstoječe okolje naročnika.

Strankam prihranimo čas in denar. Zbiranje, razvrščanje in razpošiljanje dokumentov predstavlja kar 90% vseh opravil v pisarnah, pri čemer se 7,5 do 15% dokumentov založi ali izgubi. Za iskanje dokumentov porabimo 30% časa. Že 15 minut izgubljenega časa dnevno predstavlja na letnem nivoju več kot 60 ur na zaposlenega. V podjetju z 50 zaposlenimi to znese 3.000 ur. Če ob upoštevanju stroškov ocenimo urno postavko na €15 bruto pomeni,
da smo samo za iskanje dokumentov letno namenili več kot €45.000.

Najboljše tehnologije povezujemo v rešitve. Tehnična odličnost naših rešitev omogoča urejenost poslovnih procesov in dokumentacije. Prehod na elektronski način dela z dokumenti skrajšuje čas izvajanja procesov, povečuje učinkovitost dela in omogoča hitrejše sprejemanje poslovnih odločitev.

Prvo stranko smo pridobili leta 1998. Danes 260+ podjetij in organizacij v 50 državah sveta uporablja programski produkt IMiS. Več kot 25.000 uporabnikov skenira, arhivira, pregleduje, razvršča in išče dokumente s programskim produktom IMiS.

Imamo največ postavljenih sistemov za skeniranje in arhiviranje dokumentov v Sloveniji. Prisotni smo praktično v vseh gospodarskih panogah, javnem sektorju in v državnih upravah.
Programski produkt IMiS različica 9.1.1406 je akreditirana pri Arhivu RS kot programska oprema za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki (sklop C).