Kaj delamo

Področje našega dela so dokumentni sistemi s poudarkom na podsistemu za skeniranje in arhiviranje dokumentov (angl. Imaging & Archiving).

Razvijamo lasten programski produkt IMiS za skeniranje, arhiviranje, pregledovanje, razvrščanje in iskanje dokumentov, ter integracijo z aplikacijami. Tehnološka dovršenost, modularna zasnova in enostavno povezovanje z različnimi aplikacijami, so glavne značilnosti produkta IMiS.Hkrati z razvojem zagotavljamo implementacijo, integracijo in tehnično podporo za programski produkt IMiS.

Posebno pozornost namenjamo načrtovanju dokumentnih sistemov.

Optimalen izbor IMiS modulov, različne možnosti izvedbe procesov, način povezovanje z aplikacijami in pravilno dimenzioniranje strojne opreme, so pomembne teme, o katerih se pogovarjamo pred pričetkom projekta. Razvoj in implementacija celovitih rešitev s področja upravljanja z dokumenti.

S prehodom na elektronski način dela z dokumenti skrajšamo čas izvajanja procesov, povečamo učinkovitost dela in omogočamo hitrejše sprejemanje poslovnih odločitev.Analiza dokumentov in procesov nam je pomoč pri določanju podatkovnega modela na osnovi analize dokumentov (document profiling) in ugotavljanju pravil, vlog in krogotoka dokumentov (workflow postopkov).