Rešitve

Naše rešitve temeljijo na uveljavljenih tehnologijah in kvalitetnih storitvah. Uporabljajo jih organizacije vseh velikosti in različnih industrijskih panog. Usmerjene so v optimizacijo poslovanja in večjo delovno učinkovitost. Delujejo zanesljivo.
Stroški lastništva so znani vnaprej in nespremenjeni v celotnem obdobju poslovnega sodelovanja. Povezljive so z različnimi sistemi in aplikacijami. Umestitev v obstoječe okolje je enostavna. Skupni imenovalec vsem rešitvam je programski produkt IMiS.

DOKUMENTNI SISTEM zagotavlja preglednost dokumentacije in poslovanja. Z elektronsko izvedbo dokumentno intenzivnih procesov se procesi odvijajo bistveno hitreje. Dokumenti so pregledno razvrščeni, se ne zalagajo ali izgubljajo in so dostopni osebam s pravicami. Iskanje je hitro in enostavno.

ELEKTRONSKI ARHIV je namenjen varni dolgoročni hrambi praktično neomejene količine gradiva. Deluje kot samostojen arhiv ali v povezavi z aplikacijami. Gradivo je razvrščeno v načrtu razvrščanja gradiva in dostopno uporabnikom s pravicami. Iskanje je možno po metapodatkih ali celotnem besedilu. Izvedena je sledljivost in dokazljivost sprememb. Avtentičnost gradiva je zagotovljena ves čas hrambe.

HCL DOMINO APLIKACIJE NA MOBILNIH NAPRAVAH omogočajo varno in stabilno izvajanje običajnih delovnih procesov in prikazovanje dokumentov, brez kakršnega koli posega in ne glede na vrsto aplikacije.

REŠITEV ZA SAP omogoča skeniranje, arhiviranje in pregledovanje SAP dokumentov. Dostopnost dokumentov v SAP sistemu je boljša. Dokumentacija je bolj pregledna. Poslovne operacije se izvajajo hitreje.