IMiS moduli

Programski produkt IMiS je zasnovan modularno. Sestavljajo ga moduli za skeniranje, arhiviranje, pregledovanje, razvrščanje, optično prepoznavanje besedila, posredovanje in iskanje dokumentov ter integracijo z aplikacijami. Med seboj se povezujejo in so enostavni za uporabo.

IMIS/ARCHIVE SERVER je celovita rešitev za varno dolgoročno hrambo vseh vrst objektov elektronskega izvora ali digitaliziranih preko različnih postopkov digitalizacije (npr. skeniranja). Zagotavlja trajnost, nespremenljivost, urejenost, dokazljivost izvora gradiva in dostopnost gradiva ves čas trajanja hrambe.

IMIS/WCLIENT je spletni odjemalec za dostop do gradiva in vsebin na arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server. Uporabniki skladno s pravicami dostopa do gradiva in metapodatkov zajamejo in upravljajo gradivo iz različnih spletnih brskalnikov (Chrome, Firefox, Edge, …). Omogočeno je beleženje dostopov in dogodkov nad arhiviranim gradivom, iskanje po metapodatkih in celotnem besedilu vsebin, pridobivanje dokazil o pristnosti in urejanje rokov hrambe.

IMIS/CLIENT je odjemalec za dostop do gradiva in vsebin na arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server. Namenjen je zajemu in upravljanju gradiva elektronskega izvora ali digitaliziranega preko procesa skeniranja. Zaradi enostavnosti uporabe je vgrajen v Windows Raziskovalca.

IMIS/WSCAN omogoča zajem papirnih in elektronskih dokumentov poljubnega izvora preko ISIS optičnih čitalcev in različnih spletnih brskalnikov (npr. Chrome, Firefox, Edge, …) ter njihovo digitalizacijo v poljubnih spletnih aplikacijah. Podpira standardne formate za skeniranje dokumentov: PDF/A, večstranski TIFF in druge pomembnejše grafične formate datotek (TIFF, PNG, JPG, GIF, BMP, … ).

IMIS/SCAN omogoča skeniranje črno-belih, sivinskih in barvnih dokumentov, pregledovanje in elektronsko podpisovanje. Podpira standardne formate za skeniranje (večstranski TIFF in PDF) in pregledovanje vseh pomembnejših grafičnih formatov datotek (TIFF, PDF, JPG, GIF, BMP, …). Učinkovito skeniranje papirnih dokumentov različnih čitljivosti in kvalitet dosežemo z nastavitvami profila skeniranja (ločljivost, barvna globina, osvetljenost, ostrina, vzorčenje, dvostransko skeniranje).

IMIS/MDMS omogoča enostavno prilagoditev izgleda in funkcionalnosti HCL Domino aplikacij za delovanje na mobilnih napravah brez posega v aplikacijsko kodo in specifičnih znanj o mobilnih platformah iOS in Android. Mobilna aplikacija IMiS/mDMS Client zagotavlja prikaz in interakcijo z zalednimi podatki in HCL Domino aplikacijo v realnem času. Storitev IMiS/mDMS Service pa omogoča centralizirano upravljanje in nadzor nad uporabniki ter določa, na kakšen način bodo uporabljali HCL Domino aplikacijo in kako se bo prikazovala na mobilnih napravah.

IMIS/BATCHSCAN omogoča skeniranje večjih količin papirnih dokumentov. Med paketnim skeniranjem se avtomatično kreirajo dokumenti glede na ločevalni element (črtna koda, prazen list papirja, določeno število strani). Različne možnosti nastavitev profila skeniranja (velikost papirja, ločljivost, barvna globina, osvetljenost, ostrina, dvostransko skeniranje) omogočajo paketno skeniranje papirnih dokumentov različnih čitljivosti in kvalitet.

IMIS/AVALANCHE omogoča masovni prenos elektronskih dokumentov (ali digitaliziranih vsebin pridobljenih na drugačen način) in avtomatično razvrščanje dokumentov ter podatkov v različne informacijske sisteme (DMS, ERP, CRM, BPM, …), vključno z arhiviranjem na strežnik IMiS/ARChive Server.

IMIS/VIEW je namenjen pregledovanju in elektronskemu podpisovanju vseh pomembnejših grafičnih formatov datotek (TIFF, PDF, JPG, GIF, BMP, …). Omogoča pregledovanje vseh slikovnih datotek, ki so kompresirane s standardnimi algoritmi CCITT G3/G4, LZW, JPEG, JPEG2000, JBIG, ZIP in je prilagojen pregledovanju večstranskih dokumentov.

IMIS/OCR SERVER skenirane dokumente v postopku prepoznave znakov pretvori v tekst. Prepoznava znake večine svetovnih jezikov. Uporabljamo ga kot »mail-in« servis, kjer po e-pošti prejmemo prepoznani tekst, ali v HCL Notes/Domino okolju, kjer prepoznani tekst pretvori v enega od izbranih formatov in za potrebe iskanja po celotnem tekstu zgradi FTS indeks.

IMIS/STORAGE CONNECTOR je programski vmesnik (API) za prenos objektov (skeniranih dokumentov in drugih datotek) med aplikacijskim in arhivskim strežnikom IMiS/ARChive Server. Zasnovan je na priljubljenih tehnoloških okoljih .NET in Java in obsega bogat nabor programskih objektov z enostavnim programskim vmesnikom (API). IMiS/StorageConnector Services API operacije in njihovi formati se izvajajo na aplikacijskem strežniku Apache Tomcat kot REST, SOAP ali CMIS v okviru aplikacij in so dostopne preko HTTP/HTTPS.