IMiS moduli

Programski produkt IMiS je zasnovan modularno. Sestavljajo ga moduli za skeniranje, arhiviranje, pregledovanje, razvrščanje, optično prepoznavanje besedila, posredovanje in iskanje dokumentov ter integracijo z aplikacijami. So enostavni za uporabo in se med seboj povezujejo.

Za dolgoročno hrambo gradiva v elektronski obliki potrebujete arhivski strežnik IMiS/ARChive Server, odjemalca IMiS/Client za dostop in IMiS/Scan za zajem vsebin preko skenerja.

Če želite dokumentom iz vaših aplikacij zagotoviti avtentičnost in pravno veljavnost, boljši nadzor nad dostopi, dokazljivost sprememb in sledljivost, razmislite o integraciji DMS, ERP, CRM, BPM ali druge aplikacije z arhivskim strežnikom. Integracija poteka s pomočjo programskega vmesnika IMiS/StorageConnector.

Celovita rešitev za upravljanje z dokumenti zahteva širši nabor modulov. Masovne zajeme papirnih dokumentov boste izvajali z IMiS/BatchScan. Za skeniranje posameznih dokumentov
je na voljo IMiS/Scan. Elektronske dokumente bo glede na nastavitve IMiS/Avalanche avtomatično razvrstil na ustrezna mesta v aplikaciji in jih shranil v arhivskem strežniku. Uporabniki jih pregledujejo s pregledovalnikom IMiS/View ali IMiS/Scan, integriranim z aplikacijo. Dokumente lahko iščejo po celotnem besedilu ob predhodni optični prepoznavi z IMiS/OCR Server.

Pri razvoju sledimo najnovejšim tehnologijam in standardom ter upoštevamo želje strank. Integracije s sistemi in aplikacijami so enostavne, kakor tudi umeščanje v obstoječe okolje.