IMiS moduli

Programski produkt IMiS je zasnovan modularno. Sestavljajo ga moduli za skeniranje, arhiviranje, pregledovanje, razvrščanje, optično prepoznavanje besedila, posredovanje in iskanje dokumentov ter integracijo z aplikacijami. Med seboj se povezujejo in so enostavni za uporabo.

Dolgoročno hrambo gradiva v elektronski obliki omogočajo: arhivski strežnik IMiS/ARChive Server, odjemalec za dostop do strežnika IMiS/Client ter odjemalca za zajem vsebin preko optičnega čitalca IMiS/Scan in IMiS/wScan.

Za zagotavljanje avtentičnosti in pravne veljavnosti gradiva, boljšega nadzora dostopov, dokazljivosti sprememb in sledljivosti papirnim dokumentom, je potrebna integracija DMS, ERP, CRM, BPM ali drugih aplikacij z arhivskim strežnikom. Integracija je omogočena preko modula IMiS/StorageConnector.

Celovita rešitev za upravljanje z dokumenti zahteva širši nabor modulov. Uporabnik izvaja masovni zajem papirnih dokumentov z IMiS/BatchScan. Za skeniranje posameznih dokumentov sta na voljo IMiS/Scan in spletna aplikacija IMiS/wScan. IMiS/Avalanche bo elektronske dokumente glede na nastavitve avtomatično razvrstil na ustrezna mesta v aplikaciji in jih shranil v arhivskem strežniku. Uporabnik jih lahko pregleduje s pregledovalnikom IMiS/View ali IMiS/Scan, integriranim z aplikacijo. Dokumente lahko išče po celotnem besedilu ob predhodni optični prepoznavi z modulom IMiS/OCR Server.

Pri razvoju sledimo najnovejšim tehnologijam in standardom ter upoštevamo želje strank. Integracije s sistemi in aplikacijami so enostavne, kakor tudi umeščanje v obstoječe okolje.