IMiS/mDMS

Programsko okolje IMiS Mobile omogoča uporabnikom in razvijalcem hiter in učinkovit prenos obstoječih HCL Domino aplikacij na mobilne naprave preko enotnega virtualnega aplikacijskega portala, brez posega v aplikacije. IMiS/mDMS Client je mobilna aplikacija, ki omogoča prikaz in interakcijo z zalednimi podatki in HCL Domino aplikacijo v realnem času. IMiS/mDMS Service je storitev, ki omogoča centralizirano upravljanje in nadzor nad uporabniki. Določa na kakšen način naj odjemalci uporabljajo in prikazujejo aplikacijo.

IMiS/mDMS nudi HCL Notes uporabnikom in razvijalcem enostaven in učinkovit način uporabe obstoječih HCL Domino aplikacij na modernih mobilnih napravah, ne da bi zato potrebovali strokovno znanje in izkušnje s področja razvoja aplikacij za mobilne naprave. Arhitektura in koncept “mobile DMS” okolja to omogočata brez posega v obstoječe aplikacije, zato so tveganja razvoja praktično nična.

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje aplikacijski portal

Koncept temelji na revolucionarnem pristopu “aplikacijske abstrakcije”, ki omogoča prikaz in uporabo po funkciji in izgledu raznolikih aplikacij na enak način, ne glede na uporabljeno mobilno napravo in vsakokrat prek nativne aplikacije odjemalca. Vsaka storitev lahko konsolidira veliko količino različnih aplikacij, ki so lahko distribuirane po celotni Domino domeni prek enotnega virtualnega aplikacijskega portala.

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje navigator pregleda

Obseg prilagodljivih nastavitev aplikacij omogoča natančno in enostavno oblikovanje vsake aplikacije po željah uporabnikov brez kakršnih koli posegov v izvorno aplikacijo. Kompleksno poslovno logiko, ki jo lahko izvorna aplikacija vsebuje, je možno izvajati neposredno iz mobilne naprave, zato aplikacija ohrani konsistenten način delovanja in pravila, ki so tam določena.

IMiS/mDMS prikazuje dokumentni pregled

IMiS/mDMS odjemalec se z IMiS/mDMS storitvijo povezuje prek varnih povezav, ki upoštevajo vse nastavljene varnostne mehanizme in nastavitve HCL Domino HTTP strežnika, vključno z infrastrukturo javnih ključev (PKI) in zadnjimi SSL protokoli, kot so TLS 1.2. Omogoča prikaz in spreminjanje podatkov, prenesenih iz zalednih sistemov prek IMiS/mDMS storitve na osnovi nastavitev, ki so določene s strani storitve. Z uporabo nastavitvenih profilov mobilnih naprav je možno izgled in delovanje aplikacije prilagoditi fizičnim karakteristikam uporabljene mobilne naprave.

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje v dokumentu vsebovane preglede

IMiS/mDMS storitev opravlja storitve posredovanja aplikacijskih nastavitev odjemalcem, ki se z njo povezujejo, prek vtičnikov komunicira z HCL Domino aplikacijami in iz njih pridobiva podatke ter nad njimi izvaja dejanja poslovne logike, ponuja storitve iskanja vsebin po metapodatkih ali besedilu arhiviranih vsebin, odjemalcem omogoča dostop do arhiviranih vsebin (trenutno podpira dostop do arhiviranih vsebin iz strežnika IMiS/ARChive Server), itd. Storitev obsega tudi funkcijo upravljanja z uporabniškimi licencami in sledenja ter odprave napak.

Shema arhitekture [v angleščini]:

IMiS/mDMS - shema arhitekture

IMiS/mDMS okolje – shema arhitekture

Ekranske slike:

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje aplikacijski portal

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje portal aplikacijskih ploščic, ki so uporabniku na voljo

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje pregled

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje pregled z navigatorjem in pregledom dokumentov

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje dokument

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje podatke dokumenta s sekcijami v ležečem položaju

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje dokument

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje podatke dokumenta z zaprtimi sekcijami v pokončnem položaju

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje vsebovane preglede

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje v dokumentu vsebovane preglede

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje dostop do arhiviranih vsebin

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje menu arhiviranih vsebin v okviru trenutnega dokumenta

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje dejanja na dokumentu

IMiS/mDMS odjemalec prikazuje dejanja, ki so na voljo v okviru dokumenta

IMiS/mDMS Service - Datasets konfiguracije

IMiS/mDMS Service aplikacija prikazuje dokumente Dataset konfiguracij

IMiS/mDMS Service - Konfiguracije Datasource sekcij

IMiS/mDMS Service aplikacija prikazuje dokumente konfiguracij Datasource sekcij

IMiS/mDMS Service - Datasource konfiguracije

IMiS/mDMS Service aplikacija prikazuje dokumente Datasource konfiguracij