IMiS/Scan

IMiS/Scan omogoča skeniranje črno-belih in barvnih dokumentov, ter njihovo pregledovanje. Podpira standardne formate za skeniranje dokumentov – večstranski TIFF in PDF/A. Sprotne nastavitve profila skeniranja (ločljivost, barvna globina, osvetljenost, ostrina, vzorčenje, dvostransko skeniranje) omogočajo učinkovito skeniranje papirnih dokumentov različnih čitljivosti in kvalitet.

ZGOŠČEVANJE SKENIRANIH OBJEKTOV
Z uporabo standardnih kompresijskih algoritmov (CCITT G3/G4, LZW, JPEG, JPEG2000, JBIG, ZIP) pri različnih načinih skeniranja dokumentov (črno-belo, sivinsko, barvno) zmanjšamo velikost skeniranih objektov. S tem omogočimo hitrejše prenose po omrežju in zmanjšamo potrebe po diskovnih kapacitetah. Velikost enostranskega skeniranega dokumenta znaša v povprečju le 40- 60 Kb, velikost večstranskega pa se povečuje linearno.

ELEKTRONSKO PODPISOVANJE
Elektronske dokumente v TIFF in PDF/A formatu lahko elektronsko podpisujemo z IMiS odjemalcem (View, Scan). Elektronski podpis se skupaj z digitalnim potrdilom uporablja za potrjevanje pristnosti elektronskih dokumentov. Zagotavlja prepoznavanje podpisnika, nespremenljivost podpisane vsebine in omogoča ugotavljanje izvora podpisane vsebine.
Vsaka neavtorizirana sprememba dokumenta povzroči neveljavnost elektronskega podpisa. Podpisujemo lahko vzporedno, kadar imamo več so-podpisnikov istega izvornega dokumenta ali pa zaporedno v primerih več-nivojskega potrjevanja dokumentov. Elektronski podpis je s svojo grafično podobo, podatki o digitalnem potrdilu, razlogom podpisa in komentarjem lahko viden na katerikoli strani dokumenta, ali pa ostane zakrit v ozadju.

NAPREDNO DELO Z DOKUMENTI
Splošne funkcionalnosti programskih produktov za skeniranje dokumentov (povečevanje, pomanjševanje in rotiranje) pogosto ne zadoščajo zahtevam naprednih uporabnikov.
Uporabniki IMiS/Scan lahko na dokumente dodajajo redakcije in druge anotacije (označujejo, poudarjajo, prekrivajo, dodajajo podpise/ žige/ opombe).
Anotacije postanejo del dokumenta, vendar so shranjene povsem ločeno, kar nam omogoča orodje za zlivanje z originalom. Dodatno lahko izvajamo kontrolo nad uporabniškimi pravicami do sprememb originala, označujemo celotne strani ali samo posamezne dele, pošiljamo dokumente neposredno po e-pošti, …
Pri skeniranju je omogočeno tudi združevanje več fizično ločenih dokumentov (npr. dobavnica in račun) v en elektronski dokument.

SKENIRANJE NEPOSREDNO IZ APLIKACIJE
Katero koli aplikativno rešitev (DMS, ERP, CRM, BPM, …) lahko s pomočjo integracijskih skript tesno povežemo z IMiS/Scan. Uporabnikom s tem omogočimo skeniranje neposredno iz aplikacije. Ker jim ni potrebno prehajati med različnimi aplikacijami so uporabniki bolj učinkoviti.
Ob skeniranju se dokument avtomatično shrani na arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server.
V ustrezen zapis aplikacije se zabeleži le ID skeniranega objekta in tako ne obremenjuje same aplikacije. Ob pregledovanju skeniranega dokumenta aplikativna rešitev na osnovi ID-ja skeniranega objekta pridobi ustrezen objekt iz arhivskega strežnika in ga prikaže v pregledovalniku. Način varovanja ID objekta je določen z varnostno shemo, ki je v celoti prevzeta od aplikativne rešitve.

VARNA DOLGOROČNA HRAMBA DOKUMENTOV
Dokumentom, ki jih bomo dolgoročno hranili v elektronskem arhivu moramo zagotoviti berljivost in istovetnost tudi čez 5, 10 in več let. IMiS/Scan z uporabo izhodnih formatov TIFF
in PDF/A zagotavlja istovetnost dokumentov za daljše časovno obdobje.

PRETVORBA SKENIRANEGA DOKUMENTA V TEKSTOVNO OBLIKO
IMiS/Scan++ je programski produkt, ki poleg vseh funkcionalnosti IMiS/Scan omogoča tudi optično prepoznavo besedila skeniranih dokumentov (OCR), takojšnjo pretvorbo skeniranih dokumentov v tekstovno obliko in izboljšavo kvalitete. Z uporabo IP (angl. Image processing) filtrov je izboljšano procesiranje slik (avtomatska poravnava, rotiranje, odstranjevanje šuma, avtomatična prilagoditev osvetljenosti, brisanje praznih strani, …) in zaznava dokumentov v postopku skeniranja, ker vpliva na boljšo berljivost izvornih dokumentov slabše kakovosti.
Z uporabo izhodnih formatov TIFF in PDF/A lahko zagotovimo dolgoročno berljivost in istovetnost dokumentov.