Novice > Digitalno podpisovanje TIFF dokumentov

Digitalno podpisovanje TIFF dokumentov

Elektronske dokumente v TIFF formatu lahko sedaj z IMiS odjemalcem tudi digitalno podpisujete. Digitalni podpis se v povezavi z digitalnim potrdilom uporablja za potrjevanje pristnosti elektronskih dokumentov in zagotavlja prepoznavanje podpisnika, nespremenljivost podpisane vsebine in omogoča ugotavljanje izvora podpisane vsebine.

Vsaka neavtorizirana sprememba dokumenta povzroči, da postane digitalni podpis neveljaven.
Podpisujemo lahko vzporedno, kjer imamo več so-podpisnikov istega izvornega dokumenta ali pa zaporedno v primerih več-nivojskega potrjevanja dokumentov. Digitalni podpis je s svojo grafično podobo, podatki o digitalnem potrdilu, razlogom podpisa in komentarjem lahko viden na katerikoli strani dokumenta, ali pa ostane zakrit v ozadju.

Primer 1: Dokument z enim veljavnim podpisom.
Dokument z enim veljavnim podpisom

Primer 2: Dokument z enim neveljavnim podpisom.
Razlog za neveljavnost je npr. nepooblaščena sprememba dokumenta na binarnem nivoju, ki ne vpliva na vizualno reprezentacijo, ali pa sprememba, ki sicer vpliva na vizualizacijo vendar je dobro zakrita.
Dokument z enim veljavnim podpisom

Primer 3: Dokument z dvema podpisoma pri čemer je en veljaven, drugi pa ne.
Gre za primer vzporednega podpisovanja. Oba podpisnika podpisala sta podpisala enak dokument, vendar je kasneje prišlo do nepooblaščene spremembe vsebine digitalnega podpisa (ki je sedaj neveljaven) in ne na sami vsebini dokumenta.
Dokument z enim veljavnim podpisom