Rešitve > Dokumentni sistemi > Primeri uporabe > Proces odobritve bančnega posla

Proces odobritve bančnega posla

Pomembno je, da postopki odobritve bančnih vlog, zahtev in poslov potekajo hitro.
Z elektronsko izvedbo procesa odobritve bančnega posla so vsi prejeti in poslani dokumenti o poslovnih partnerjih in poslih (krediti, depoziti, garancije, kartice, računi, …) shranjeni na enem mestu – v centralnem elektronskem arhivu.

Po banki potujejo dokumenti samo v elektronski obliki v skladu z vnaprej določenimi procesi in dostopnimi pravicami. Prejemniki dokumentov so o udeležbi v procesu obveščeni preko e-pošte in so direktno preusmerjeni na izvajanje aktivnosti v dokumentnem sistemu (pregledovanje, potrjevanje, zavračanje, dodajanje, posredovanje na višje nivoje odločanja, …).

Vse aktivnosti so skupaj z opombami zabeležene v zgodovini procesa. Zagotovljena je popolna sledljivost izvajanja procesov, kar služi kot pomoč pri ugotavljanju odgovornosti za odločitve.
Na učinkovitost dela pozitivno vplivajo opozorila na prihajajoče dogodke (prenehanje veljavnosti kreditnih pogodb, zapadlosti plačil, …), različna vsebinska preverjanja (s knjiženjem plačila v saldakontih/glavni knjigi se proces avtomatično nadaljuje s pripravo dokumentacije v dokumentnem sistemu) in opozorila na neaktivnosti v procesu (dokumentacija je v obdelavi več kot X dni, račun čaka na potrditev več kot 24 ur, …).

Dokumente in datoteke, ki nastajajo med izvajanjem procesov (podpisana dokumentacija stranke, novi aktualni dokumenti, različni izračuni, …), preprosto dodajamo v ustrezne elektronske mape poslov k ostali dokumentaciji. Različne dopise in obrazce, ki jih pošiljamo strankam, lahko sistem pripravlja avtomatično z združevanjem različnih podatkovnih virov.

Organom odločanja ni potrebno fizično sedeti na sejah, saj lahko svoja mnenja in glasovalne pravice izrazijo kar s kliki in komentarji preko več-nivojskih elektronskih sej kreditnih odborov (princip štirih oči, mali/veliki kreditni odbor, …).

Vedno imamo vpogled v obvezno, aktualno in manjkajočo dokumentacijo, pri komu je dokumentacija trenutno v obdelavi in kakšen je status posla, na podlagi katerih dokumentov, podatkov in mnenj je bil posel odobren, kdo je v imenu koga potrdil dokument, koliko časa je trajalo potrjevanje, na osnovi katerih podatkov in spremljajoče dokumentacije so bile sprejete odločitve, ….