Novice > Statusna sprememba družbe IS d.o.o.

Statusna sprememba družbe IS d.o.o.

Družba IS d.o.o. (polno ime IMAGING SYSTEMS, informacijski sistemi, d.o.o.), z matično številko 1689690000 in davčno številko 95083235 in družba MARG d.o.o. (polno ime MARG, inženiring d.o.o.) z matično številko 2010992000 in davčno številko 84633301 sta se povezali v skupno družbo.

Družba IS d.o.o., kot prevzeta družba, je s tem prenehata obstajati kot samostojni pravni subjekt.
Družba MARG d.o.o., kot prevzemna družba, v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je prevzeta družba, vstopi kot njen univerzalni pravni naslednik.

Družba MARG d.o.o. je ob izvedeni pripojitvi dne 3.1.2023 spremenila svoje ime oz. firmo. Novo ime združene družbe je MARGIS, inženiring, d.o.o. (polno ime) oz. MARGIS, d.o.o. (skrajšano ime).

Združeni družbi tako v pravnem prometu nastopata z imenom MARGIS, d.o.o.,
z matično številko 2010992000, davčno številko 84633301 in s
sedežem podjetja na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana.