Novice > Preimenovanje IMiS/iDMS modula v IMiS/mDMS

Preimenovanje IMiS/iDMS modula v IMiS/mDMS

Z razvojem mobilne platforme iDMS smo prvoten nabor funkcionalnosti na iOS platformi razširili še na Android platformo.

Ker prvotna naziva produktov IMiS/iDMS Service in IMiS/iDMS Client v celoti ne odražata podprtih funkcionalnosti, smo sprejeli odločitev o spremembi nazivov produktov v IMiS/mDMS Service in IMiS/mDMS Client.

Sprememba bo nastopila v veljavo s 1. februarjem 2017.