Novice > Nova različica modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP 9.9.2210 in IMiS/Storage Connector JAVA/.NET 10.3.2210 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP 9.9.2210 in IMiS/Storage Connector JAVA/.NET 10.3.2210 je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP in IMiS/Storage Connector JAVA/.NET:

IMiS/Storage Connector Services REST 9.9.2210
Nove funkcionalnosti:
• Filtriranje zbirke entitet imenika z možnostjo ali je entiteta imenika omogočena in izbrisana.
• Odstranjen parameter filter pri branju osnutkov.
• Dodan parameter »handle« pri branju zbirke dnevniških zapisov za izvoz in uvoz entitet.
• Dodan nov tip avtentikacije OIDC, SAML 2.0 za odpiranje seje.
• Dodane operacije za povezovanje zunanje identitete z uporabniškim profilom.
• Preverjanje zasedenosti servisa.
• Validacija certifikata strežnika, ki je nastavljen kot naslov v načinu Proxy.
• Dodan parameter »staged« v objektu nestrukturirane hrambe.
• Dodan parameter »exact_match« pri iskanju.

Izboljšave in spremembe:
• Izboljšava ustvarjanja entitete iz elektronske pošte.
• Izboljšava branja zbirke entitet z identifikatorjem v obliki Base64.
• Izboljšava OpenAPI dokumentacije.
• Izboljšava branja parametra »fields«.
• Izboljšava preverjanja velikosti vsebine v zahtevku za spreminjanje strani pregleda.
• Lokalizacija sporočil napak z upoštevanjem »Accept-Language« vrednosti.
• Izboljšava odpiranja entitete v načinu za ustvarjanje z identifikatorjem nadrejene entitete v obliki Base64.
• Izboljšava lokalizacije ključev za izbiro vrednosti na lastnostih entitete in predlogah.

IMiS/Storage Connector Services SOAP 9.9.2210
Nove funkcionalnosti:
• Filtriranje zbirke entitet imenika z možnostjo ali je entiteta imenika omogočena in izbrisana.
• Preverjanje zasedenosti servisa.
• Validacija certifikata strežnika, ki je nastavljen kot naslov v načinu Proxy.
• Dodan je bil element »Staged« v objektu nestrukturirane hrambe StagedObject.
• Dodan je bil element »ExactMatch« pri iskanju.
• Dodan je bil element AvatarContentType in AvatarSize na DirectoryEntity.
• Dodan je bil element CertificateContentType na ArchiveCertificateReadResponse.

Izboljšave in spremembe:
• Lokalizacija sporočil napak z upoštevanjem »Accept-Language« vrednosti.
• Izboljšava lokalizacije ključev za izbiro vrednosti na lastnostih entitete in predlogah.
• Accessed, Created in Modified elementi na RetentionPolicy niso obvezni.
• Dodan je bil nillable atribut na IncludeAvatar, PageStart, PageSize na DirectoryEntitiesReadRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na PageStart in PageSize na DirectoryEntitiesReadResponse.
• Dodan je bil nillable atribut na IncludeAvatar, PageStart, PageSize na DirectoryEntityMembersReadRequest.
• Spremenjen je bil tip Version na EntityStub, EntitySearchHitObject, EntityReadRequest, EntityUpdateRequest, EntityDeleteRequest, EntityStubReadRequest, EntityTransferDetailsReadRequest EntityObjectsReadRequest, EntityObjectReadRequest, EntityObjectOpenRequest, EntityObjectCreateRequest, EntityObjectUpdateRequest, EntityObjectDetachRequest, EntityObjectManageRequest, EntityObjectDeleteRequest, EntityOpenRequest, CheckOutRequest, EntityExportRequest, EntityPropertyReadRequest, EntityPropertyCreateRequest, EntityPropertyUpdateRequest in EntityPropertyDeleteRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na MaxDepth, Recursive, ACL, AccessAll na ReportRequest.
• Spremenjena je bila definicija SecurityClass na EntitySecurityClassUpdateRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na RangeFrom in RangeTo na EntityObjectReadRequest.
• Spremenjen je bil tip Version in TargetVersion na EntityObjectCopyRequest in EntityObjectMoveRequest.
• Spremenjen je bil tip Position na CheckInRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na PageStart in PageSize na ReviewItemReadRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na RangeFrom in RangeTo na ObjectReadRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na PageStart, PageSize in Closed na SessionsReadRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na vrednosti lastnosti na EntityPropertyCreateRequest in EntityPropertyUpdateRequest.
• Dodan je bil nillable atribut na PageStart in PageSize na CacheEntitiesReadRequest.

IMiS/Storage Connector JAVA 10.3.2210
Nove funkcionalnosti:
• Možnost avtentikacije z zunanjo identiteto.
• Razširitev uporabniškega profila z upravljanjem zunanjih identitet.
• Spremenjena privzeta vrednost OPTION_PERSISTENT_SESSIONS, ki je sedaj false.
• Možnost iskanja z natančnim ujemanjem.
• Možnost preverjanja ali je dokument v shrambi dokumentov.
• Odstranjen LoginException.
• Razširitev GlobalizedException z možnostjo branja sporočila napak z lokalizacijo.

Izboljšave in spremembe:
• Izboljšava pridobivanja seje na IArchive in Storage.
• Izboljšava preverjanja ustreznosti seje pri vračanju seje v zbirko sej.
• Izboljšava branja lokalizirane vrednosti ključa IPickListValue.
• Izboljšava preverjanja napak pri odpiranju seje z impersonalizacijo.
• Izboljšava nalaganja kompresijskih knjižnic za izbrano platformo.

IMiS/Storage Connector .NET 10.3.2210
Nove funkcionalnosti:
• Možnost avtentikacije z zunanjo identiteto.
• Razširitev uporabniškega profila z upravljanjem zunanjih identitet.
• Spremenjena privzeta vrednost OptionPersistentSessions, ki je sedaj False.
• Podpora .NET Standard 2.0.
• Možnost iskanja z natančnim ujemanjem.
• Možnost preverjanja ali je dokument v shrambi dokumentov.
• Odstranjen AuthenticationException.

Izboljšave in spremembe:
• Izboljšava pridobivanja seje na IArchive in Storage.
• Izboljšava nastavljanja statusa entitete na arhivu na IArchive.SetEntityStatus.
• Izboljšava preverjanja ustreznosti seje pri vračanju seje v zbirko sej.
• Izboljšava nalaganja kompresijskih knjižnic za izbrano platformo.