Novice > Nova različica modulov IMiS/ARChive Server 10.2.2110 in IMiS/wClient 1.7.2110 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/ARChive Server 10.2.2110 in IMiS/wClient 1.7.2110 je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe modulov IMiS/ARChive Server in IMiS/wClient:

IMiS/ARChive Server 10.2.2110
Nove funkcionalnosti:
• Izvedba uporabniške seje “Statefull across stateless session”.
• Prilagoditev kode na nove prevajalnike 8.x-GCC in OpenSSL 1.1.x
(podpora TLS 1.3, umik šibkih kriptirnih algoritmov – TLS 1.0 in 1.1.
• Nadgradnja podsitema za zajem in indeksiranje vsebin
(Apache Tika 1.27, Apache Lucene 8.10.0).
• Validacija certifikata arhivskega strežnika [wAdmin].
• Prikaz opozorila za presledke v besedilnih poljih [wAdmin].
• Nastavitev “Security context refresh interval” [wAdmin].
• Zaščiteno urejanje nastavitev [wAdmin].
• Izvedba iskanja po entitetah imenika v mapi Access control [wAdmin].
• Prikaz podatkov o celotnem razpoložljivem prostoru [wAdmin].

Izboljšave in spremembe:
• Sprememba stopnje tajnosti na zaprtih entitetah.
• Razširitev revizijske sledi z možnostjo skrivanja entitet.
• Aktualna verzija entitete kot opcijski atribut v zahtevi za izdelavo osnutka.
• Osveževanje DirectoryEntitySession parametrov.
• Izboljšava uskladitve vnosa z WSDL shemo [wAdmin].
• Izboljšava pri ustvarjanju in urejanju entitete imenika [wAdmin].
• Filtriranje nabora atributov tipa imeniška entiteta pri določanju dostopa [wAdmin].
• Povezava do aktualne dnevniške datoteke po spremembi v administraciji [wAdmin].
• Izboljšan prikaz input/output formatov pretvorbe [wAdmin].
• Izbira delegata iz nabora entitet imenika [wAdmin].
• Sprememba naziva mape “Legacy archival” v “Object staging” [wAdmin].

IMiS/wClient 1.7.2110
Nove funkcionalnosti:
• Dostop do pretvorjenih vsebin v mrežnem pregledu.
• Branje kolekcij z ročico.
• Možnost skrivanja in določitve vrstnega reda atributov v podrobnostih entitete.
• Prikaz informacij o atributu v podrobnostih entitete.
• Možnost izbire prikaza stolpca atributa.
• Nastavitev teme in ikone v glavi uporabniškega vmesnika.
• Možnost skrivanja in določitve vrstnega reda atributov v iskanju.

Izboljšave in spremembe:
• Prenos več email sporočil v klasifikacijski načrt naenkrat.
• Prikaz obvestila po dodajanju/spremembi/brisanju reference.
• Iskanje arhiva na prijavni strani.