Novice > Nova različica IMiS produkta 9.8.1710 je na voljo

Nova različica IMiS produkta 9.8.1710 je na voljo

V različici IMiS produkta 9.8.1710 smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe:

IMiS/ARChive Server
Nove funkcionalnosti:
• Izvedba vtičnikov za pretvorbo vsebin (Plug-ins).
• Izvedba samodejnega pretvarjanja vsebin (angl. Content Conversion).
• Izvajanje operacij nad posameznimi vsebinami entitet (Move, Detach, Index, Convert).
• Razširjena funkcionalnost sinhronizacije imenika uporabnikov in avtentikacije z zunanjimi viri imeniških storitev.
• Povezava strežniške hrambe digitalnih potrdil z javanskim okoljem.
• Izvedba prepovedi dodajanja vsebin (StopAddingObjects) na profilu in volumnu.
• Izvedba dodajanja atributa WORM na profilu in volumnu.

Izboljšave in spremembe:
• Izboljšava preverjanja elektronskih podpisov (CommitLog).
• Izboljšava upravljanja z digitalnimi potrdili (deleted, untrusted).
• Izboljšava preverjanja vsebin uvrščenih pod drugimi vsebinami ob izbrisu vsebine.
• Izvedba generičnega LDAP vtičnika.
• Odstranitev vloge Review (nadomesti jo pravica dostopa do Reviews sistemske mape).
• Sprememba koncepta uvrščanja entitet za časovno žigosanje.
• Izvedba JCA ponudnika za potrebe povezave javanskega okolja s strežniško zgradbo digitalnih potrdil.

IMiS/Client
Nove funkcionalnosti:
• Hierarhična (odvisna) vizualizacija prikazov hranjenih vsebin.
• Operacija premika na vsebini entitete (Move).
• Izvedba operacij za upravljanje z vsebinami (Detach, Index, Convert).
• Sprememba formatov zapisa pri izvozu: liste dostopnih pravic, atributov na entiteti, vsebin na entiteti ter politik hrambe na entiteti.
• Razširjen obseg podprtih funkcij administracijskega vmesnika za upravljanje s strežnikom IMiS/ARChive Server
– nastavitve ločilnih znakov v klasifikacijskih oznakah med razredi, zadevami in dokumenti za posamezen shranjevalni profil arhiva (Archive)
– seznam sistemskih nastavitev povezav in zunanjih imenikov (Authentication)
– upravljanje z nastavitvami dostopa do vsebin (Content)
– upravljanje z nastavitvami nastrukturiranega arhiviranja (Legacy archival)
– upravljanje z nastavitvami časovnega žigosanja vsebin (LTANS)
– upravljanje z nastavitvami varnostnih mehanizmov (Security).

Izboljšave in spremembe:
• Odpiranje in brisanje več označenih vsebin naenkrat.
• Preimenovanje vsebine preko pojavnega menija.
• Prikaz velikosti vsebine v zavihku Content na entiteti.
• Dodani nastavitvi za omogočanje sinhronizacije (SyncEnabled) in zunanje avtentikacije (AuthExternal).
• Odstranjena vloga Review na entiteti imenika.
• Dodano preverjanje ali je vsebina indeksirana, podpisana ali je AIP ustvarjen.
• Dodana nastavitev prepovedi dodajanja vsebin (StopAddingObjects) na profilu in volumnu.
• Dodan dogodek premika vsebin (ContentMove event) v nastavitvah revizijske sledi (AuditLogSettings) v konfiguraciji arhiva.
• Dodan atribut WORM v seznamu lastnosti profilov/volumnov.
• Dodana vloga ContentManagement na entiteti imenika (DirectoryEntity).
• Dodana nastavitev zaklepanja entitete imenika (Locked).
• Prikaz vsebine digitalnega potrdila.

IMiS/StorageConnector
Nove funkcionalnosti:
• Podpora operaciji upravljanja z vsebino entitete.
• Dodajanje zunanjih identifikatorjev na legacy API preko Storage objekta.

Izboljšave/spremembe:
• Podpora operaciji premika vsebine entitete.
• Podpora preverjanju podprtih funkcionalnosti arhiva.
• Podpora kriptiranih identifikatorjev vsebine v rezultatu AuditQuery metode.
• Podpora MIME tipov skladno s strežnikom IMiS/ARchive Server 9.8.1710.
• Dodana ContentManagement vloga.
• AuthenticationException za zaklenjene uporabnike.
• Pošiljanje verzije odjemalca na strežnik.