Novice > Nova različica IMiS produkta 9.7.1610 je na voljo

Nova različica IMiS produkta 9.7.1610 je na voljo

V različici IMiS produkta 9.7.1610 smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe:

IMiS/ARChive Server
Nove funkcionalnosti:
• Avtentikacija z metodo LDAP (username/password) in Kerberos5 (service ticket).
• Sinhronizacija z LDAP strežnikom.
• Implementacija LTANS funkcionalnosti za Legacy API.

Izboljšave in spremembe:
• Dedovanje podatkov o fizičnem gradivu.
• Adaptacija sinhronizacije in brisanja Directory objektov.
• Predelava sinhronizacijskega in avtentikacijskega plug-in-a.
• Predelava instanciranja in brisanja Archive objektov.
• Odstranitev Deletion vloge.

IMiS/Client
Nove funkcionalnosti:
• Enterprise avtentikacija.
• Varna SSL povezava.
• Prikaz remote certifikata.
• Izvoz/uvoz property ACL vnosov.
• Odstranitev Deletion vloge.

IMiS/StorageConnector
Izboljšave/spremembe:
• SSL zaščita prometa s strežnikom.
• LDAP in Kerberos avtentikacija.
• Odstranitev Deletion vloge.