Novice > IMiS/wClient modul je na voljo

IMiS/wClient modul je na voljo

Objavljamo prvo različico IMiS/wClient modula 1.1.1805.

Spletni odjemalec IMiS/wClient je namenjen zajemu in upravljanju gradiva elektronskega izvora. Preko spletne storitve IMiS/Storage Connector Services REST se povezuje z različnimi arhivskimi strežniki IMiS/ARChive Server. Slednji zagotavlja varno dolgoročno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter pripadajočih metapodatkov. Uporabniki dostopajo do gradiva iz poljubnega spletnega brskalnika.

Osnovne funkcionalnosti:

• Dostop do arhivskega strežnika IMiS/ARChive Server iz poljubnega spletnega brskalnika
• Varna avtentikacija uporabnikov na arhivske strežnike (SRP-6A, LDAP)
• Varna komunikacija z arhivskim strežnikom preko SSL/TLS protokola
• Pregledno razvrščeno gradivo v načrtu razvrščanja gradiva (klasifikacijski načrt)
• Dostop do entitet in metapodatkov (ACL) skladno z listo dostopnih pravic
• Dostop do imeniških entitet
• Dejanja nad entitetami
• Upravljanje z vsebinami
• Arhiviranje sporočil elektronaske pošte
• Pridobivanje dokazil o pristnosti
• Iskanje po metapodatkih in polnem besedilu vsebin dokumentov
• Upravljanje s politikami hrambe in zadržanji uničenja elektronskega gradiva
• Beleženje revizijske sledi za dostope, dogodke in spremembe na arhivskem strežniku
• Vpogled v revizijsko sled uporabnikom s pravicami
• Vnos in urejanje metapodatkov o elektronskem gradivu po vnaprej določeni shemi atributov.
• Podpora sistemoma omrežne komunikacije IPv4 in IPv6.