Novice > Akreditacija IMiS v9.1.1406

Akreditacija IMiS v9.1.1406

Programski produkt IMiS različica 9.1.1406 je akreditiran pri Arhivu RS kot programska oprema za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki (sklop C).

Vse funkcionalnosti elektronskega arhiva so izvedene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (Moreq2, ZVDAGA, UVDAG, ETZ, pravili stroke) ter smernicami Moreq2.