Rešitve > Rešitev za SAP > Varnost elektronsko arhiviranih SAP dokumentov

Varnost elektronsko arhiviranih SAP dokumentov

Varnost elektronsko arhiviranih SAP dokumentov zagotavljajo najnaprednejši algoritmi kriptiranja AES-256.

Unikatni identifikatorji objektov (256 bitni ID-ji) so kriptirani po specifikacijah FIPS 197
in preprečujejo neavtorizirane dostope do arhiviranih objektov in njihovo pregledovanje.

Transportni protokoli so zaščiteni z ustreznimi mehanizmi (SSLv3, TLS). V varnostno občutljivejših okoljih lahko omogočimo tudi kriptiranje datotečnega sistema na strežniku in s tem preprečimo dostop nepooblaščenim osebam.

Z vključitvijo replikacije in »fail-over« lokacije lahko vzpostavimo sekundarne arhivske sisteme.
S tem dosežemo visoko razpoložljivost (angl. High Availability) in se z lokacijsko ločenimi sistemi izognemo tudi morebitnim naravnim nesrečam.