Rešitev za SAP

Programske rešitve s področja paketnega skeniranja, arhiviranja in pregledovanja SAP dokumentov ter izmenjave SAP dokumentov in podatkov z drugimi informacijskimi sistemi, pomembno prispevajo k hitrejšemu izvajanju poslovnih operacij, boljši preglednosti dokumentacije in poslovanja ter posledično večji učinkovitosti dela. V nadaljevanju opisujemo primere rešitev, ki izhajajo iz najpogostejših zahtev in potreb SAP uporabnikov.

INTERNO SKENIRANJE IN ARHIVIRANJE PREJETIH DOKUMENTOV
Prejete dokumente opremimo s črtnimi kodami in jih paketno skeniramo. Med avtomatičnim razvrščanjem se skeniranim dokumentom (objektom) ob shranjevanju na arhivski strežnik IMiS/ARChive Server dodeli ID, podatki iz črtnih kod, metapodatki in ID-ji shranjenih objektov pa se shranijo v SAP zapis. Med arhiviranim objektom in SAP zapisom se vzpostavi povezava preko ArchiveLink protokola. S tem, ko uporabnik odpre SAP dokument, lahko s klikom na priponko pregleduje skenirane dokumente shranjene na arhivskem strežniku, ločeno od SAP sistema.

ZUNANJE SKENIRANJE IN ARHIVIRANJE PREJETIH DOKUMENTOV
Od ponudnika storitev skeniranja prejmemo datoteke skeniranih dokumentov in indeksne datoteke z metapodatki. V postopku avtomatičnega razvrščanja se skeniranim dokumentom (objektom) ob shranjevanju na arhivski strežnik IMiS/ARChive Server dodeli ID, podatki iz indeksne datoteke in ID-ji shranjenih objektov pa se shranijo v SAP zapis. Med arhiviranim objektom in SAP zapisom se vzpostavi povezava preko ArchiveLink protokola.

ARHIVIRANJE IZHODNIH DOKUMENTOV
Arhiviranje izhodnih dokumentov poteka avtomatično preko standardiziranega ArchiveLink protokola za arhiviranje izhodnih dokumentov. Način arhiviranja izhodnih dokumentov se določi izključno s konfiguriranjem SAP sistema.

ARHIVIRANJE PREJETIH PODPISANIH DOKUMENTOV
Arhiviranje prejetih podpisanih dokumentov je smiselno zaradi verodostojnosti in enotne evidence vseh dokumentov. Na izhodne SAP dokumente se tiskajo črtne kode, ki so unikatno določene z vrstami in številkami dokumentov. Prejete podpisane dokumente paketno skeniramo kot vhodne dokumente in jih arhiviramo v elektronskem arhivu IMiS/ARChive Server.

DOSTOP UPORABNIKOV DRUGIH SISTEMOV DO ARHIVIRANIH SAP OBJEKTOV
Avtoriziranim uporabnikom omogoča iskanje po več vnaprej določenih metapodatkih in prikazovanje rezultatov glede na določeno odvisnost SAP dokumentov skladno z varnostno shemo.

DOKUMENTNI SISTEM IN SAP SISTEM SE DOPOLNJUJETA
Povezujemo ju zaradi avtomatične izmenjave podatkov med sistemoma, večje stopnje avtomatizacije in večje učinkovitost dela.

VARNOST ELEKTRONSKO ARHIVIRANIH SAP DOKUMENTOV
Varnost elektronsko arhiviranih SAP dokumentov zagotavljajo najnaprednejši algoritmi kriptiranja AES-256.