IMiS/BatchScan

IMiS/BatchScan omogoča skeniranje večjih količin papirnih dokumentov.
Med paketnim skeniranjem se avtomatično kreirajo dokumenti glede na ločevalni element (črtna koda, prazen list papirja, določeno število strani). Različne možnosti nastavitev profila skeniranja (velikost papirja, ločljivost, barvna globina, osvetljenost, ostrina, dvostransko skeniranje) omogočajo paketno skeniranje papirnih dokumentov različnih čitljivosti in kvalitet. Uporabniški vmesnik je povsem prilagojen paketnemu skeniranju, zato poteka delo hitro in učinkovito.

ČRTNA KODA ZA LOČEVANJE DOKUMENTOV
Hitro obdelavo večjih količin dokumentov dosežemo z ločevanjem vsebinskih celot v okviru posameznega paketa dokumentov (batch). Za ločevanje enostranskih in večstranskih dokumentov najpogosteje uporabimo črtno kodo. IMiS/BatchScan v postopku paketnega skeniranja poišče in prepozna črtne kode na dokumentih (na celotni strani ali samo na določenem področju), ter jih skupaj z ostalimi podatki (ki jih lahko uporabimo pri postopkih evidentiranja v informacijski sistem) zapiše v rezultate skeniranja.

PREPROSTO EVIDENTIRANJE
Za potrebe hitrejšega evidentiranja paketno skeniranih dokumentov predhodno določimo metapodatke, ki jih bomo potrebovali za nadaljnjo obdelavo (obvezni, neobvezni, tekstovni, numerični, datumski, …). Ti metapodatki skupaj s črtnimi kodami oblikujejo podatke, ki jih lahko uporabimo za avtomatično evidentiranje v druge informacijske sisteme.
Z označitvijo področja dokumenta kjer se podatki nahajajo omogočimo operaterju enostavnejši vnos metapodatkov dokumenta.

NAPREDNO DELO Z DOKUMENTI
Splošne funkcionalnosti programskih rešitev za paketno skeniranje dokumentov (povečevanje, pomanjševanje in rotiranje) pogosto ne zadoščajo zahtevam naprednih uporabnikov.
Uporabniki IMiS/BatchScan lahko iz paketa skeniranih dokumentov izločajo, vstavljajo, prenašajo, shranjujejo in brišejo posamezne skenirane dokumente ali njihove strani.
Za izboljšavo skeniranih dokumentov slabše kakovosti uporabljajo IP (image processing) filtre. Za dodeljevanje imen dokumentom oblikujejo hierarhično shemo.
V nastavitvah lahko določijo, da se v primeru več črtnih kod na istem dokumentu določene črtne kode avtomatično izločajo na podlagi njihovih vrednosti.

UVOZ IZ DATOTEČNEGA SISTEMA
V primeru potrebe po paketnem skeniranju na različnih lokacijah (centrala, podružnice) lahko optimiziramo postopke skeniranja ob uporabi zgolj enega produkta IMiS/BatchScan (nižji stroški lastništva). Dostavljene skenirane dokumente (shranjene na omrežne pogone,
FTP prenos, CD, DVD, …) iz datotečnega sistema uvozimo (posamezne dokumente ali strani) v IMiS/BatchScan in s tem omogočimo nadaljnjo obdelavo. Datotečni sistem kot vir skeniranih dokumentov lahko uporabimo tudi, ko imamo digitalizirane vsebine v različnih grafičnih formatih in želimo zaradi boljšega nadzora nad kakovostjo arhiviranih vsebin pred arhiviranjem formate poenotiti.

SAMODEJNO ARHIVIRANJE IN RAZVRŠČANJE
Poti do paketno skeniranih dokumentov se skupaj s podatki iz črtnih kod in morebitnimi metapodatki shranijo v XML datoteki. Te skenirane dokumente in podatke želimo uporabiti v aplikativnih rešitvah (DMS, ERP, CRM, BPM, …). Na osnovi črtne kode jih s pomočjo produkta IMiS/Avalanche oziroma lastnih skript avtomatično razvrstimo v ustrezne zapise aplikativnih rešitev in arhiviramo v arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server.