Rešitve > Rešitev za SAP > Arhiviranje prejetih podpisanih dokumentov

Arhiviranje prejetih podpisanih dokumentov

Arhiviranje prejetih podpisanih dokumentov je smiselno zaradi verodostojnosti in enotne evidence vseh dokumentov. Na izhodne SAP dokumente se tiskajo črtne kode, ki so unikatno določene z vrstami in številkami dokumentov. Prejete podpisane dokumente paketno skeniramo kot vhodne dokumente in jih arhiviramo v elektronskem arhivu IMiS/ARChive Server.

Določene izhodne dokumente iz SAP sistema (dobavnice, prevzemnice, potni nalogi, …),
ki jih podpisane prejmemo od dobaviteljev, kupcev in zaposlenih, je zaradi verodostojnosti in enotne evidence smiselno arhivirati v elektronskem arhivu IMiS/ARChive Server.

S pomočjo vgrajenega generatorja črtnih kod se na izhodne SAP dokumente natisnejo črtne kode, ki so unikatno določene z vrstami in številkami dokumentov. Vrnjene podpisane dokumente paketno skeniramo kot vhodne dokumente.