IMiS/Storage Connector

IMiS/Storage Connector omogoča prenos objektov (skeniranih dokumentov, datotek) med aplikacijskim in arhivskim strežnikom IMiS/ARChive Server. Zagotavlja hitre odzivne čase in visoke propustnosti ob hkratni izmenjavi večjih količin objektov.

ENOSTAVNA INTEGRACIJA Z .NET IN JAVA APLIKACIJAMI
API programskega vmesnika IMiS/Storage Connector omogoča enostavno povezovanje DMS, ERP, CRM, BPM in drugih aplikacij s strežnikom IMiS/ARChive Server v9 preko t.i. entitetnega modela. Vključuje bogat nabor programskih objektov za delo z arhivom: odpiranje arhiva, pridobivanje javnih podatkov o korenskih razredih, entitetah in vsebovanih entitetah, ustvarjanje, odpiranje, premeščanje in brisanje entitet, branje in spreminjanje podatkov o entiteti, shranjevanje gradiva, posredovanje podatkov za revizijsko sled, iskanje po arhivu, …
Razvijalci aplikacij lahko hitro in enostavno dodajo funkcionalnosti dostopa in dela z gradivom hranjenim na arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server.
Za komunikacijo s strežnikom uporablja binarni protokol. S tem bistveno pospeši komunikacijo in zagotavlja večjo odzivnost in propustnost. Na voljo sta ločeni verziji za .NET in za Java okolje.

INTEGRACIJA Z UPORABO SOAP SERVICE
IMiS/Storage Connector kot SOAP Service omogoča dostop do objektov na arhivskem strežniku preko spletnega strežnika kot storitve (web service). Uporabljamo ga kadar je potrebna komunikacija z aplikacijo preko standardiziranega SOAP protokola za shranjevanje in branje objektov na arhivskem strežniku ter branje lastnosti objektov (čas ustvarjanja, čas zadnje spremembe, … in drugih metapodatkov o objektu).
SOAP protokol zagotavlja podatkovno celovitost, zasebnost ter visok nivo varnosti. Večinoma se uporablja za finančne in telekomunikacijske storitve ter plačilne prehode (angl. payment gateways), kjer je poglavitna varnost in so viri neomejeni.

INTEGRACIJA Z UPORABO REST SERVICE
IMiS/StorageConnector kot REST Service uporabljamo pri razvoju mobilnih in spletnih aplikacij, saj omogoča integracijo arhivskega strežnika z aplikacijami z uporabo preprostih HTTP metod
v JSON podatkovnem formatu. Programski vmesnik (RESTfull API) spletne storitve je idealen za razvoj mobilnih aplikacij ali zunanjih odjemalcev, saj uporablja manjše formate sporočil in je zato bolj zmogljiv in skalabilen. Razvoj aplikacij je enostaven in lahko poteka v katerem koli programskem jeziku in se izvaja na kateri koli platformi.

INTEGRACIJA PREKO CMIS API
CMIS API spletna storitev omogoča integracijo arhivskega strežnika z različnimi sistemi za upravljanje z vsebinami, izmenjavo podatkov in informacij ter usklajevanje funkcionalnosti z ostalimi orodji, aplikacijami in storitvami preko interneta. Določa standardni model domene in standardizirano obliko dostopa do spletnih storitev in povezovanje preko različnih metod
(Web Services, AtomPub, Browser) iz različnih okolij.

DOSTOP DO OBJEKTOV NA RAZLIČNIH ARHIVSKIH STREŽNIKIH
V primeru postavitve več strežnikov IMiS/ARChive Server na različnih lokacijah, lahko iz ene aplikacije dostopamo do objektov, ki so shranjeni na različnih arhivskih strežnikih.

VARNOST IN VISOKA RAZPOLOŽLJIVOST (HA)
Za komunikacijo z različnimi informacijskimi sistemi uporablja šifriran komunikacijski protokol in algoritme, kar potencialnim prisluškovalcem onemogoča nepooblaščen dostop do informacij. IMiS/Storage Connector lahko deluje tudi v zelo restriktivnih aplikativnih okoljih s preprečenim dostopom do datotečnega sistema, kjer za svoje operacije uporablja izključno delovni pomnilnik (RAM). Uporaba samodejnih preklopov med vozlišči IMiS/ARChive Server v primeru težav omogoča visoko razpoložljivost (angl. High Availability) in s tem minimalne izpade arhivskega sistema.

NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI
IMiS/Storage Connector zagotavlja visoko obremenjenim aplikacijskim strežnikom odzivnost in propustnost z naprednimi algoritmi sočasne uporabe sej do arhivskih sistemov (angl. Session pooling). Aplikativnim rešitvam, ki potrebujejo funkcionalnost pretoka vsebin (angl. Streaming), objektni model zagotavlja vse potrebne komponente za takšno izvedbo.
Z uporabo naprednih algoritmov predpomnjenja (angl. Caching) zmanjšamo potrebo po komunikaciji med aplikacijskim strežnikom in elektronskim arhivom in s tem prispevamo k hitrejšemu delovanju sistema.

Arhitektura storitve IMiS/StorageConnector Services