IMiS/View

IMiS/View omogoča pregledovanje vseh pomembnejših grafičnih formatov datotek (TIFF, PDF, JPG, GIF, BMP, …). Pregledujemo lahko vse slikovne datoteke, kreirane s standardnimi algoritmi za zgoščevanje (angl. Compression), kot so CCITT G3/G4, LZW, JPEG, JPEG2000, JBIG, ZIP in večstranske dokumente.

NAPREDNO DELO Z DOKUMENTI
Splošne funkcionalnosti programskih produktov za pregledovanje dokumentov (povečevanje, pomanjševanje in rotiranje) pogosto ne zadoščajo zahtevam naprednih uporabnikov.
Uporabniki IMiS/View lahko na dokumente dodajajo redakcije in druge anotacije (označujejo, poudarjajo, prekrivajo, dodajajo podpise/ žige/ opombe).
Anotacije postanejo del dokumenta, vendar so shranjene povsem ločeno, kar nam omogoča orodje za zlivanje z originalom. Dodatno lahko izvajamo kontrolo nad uporabniškimi pravicami
do sprememb originalnega dokumenta, označujemo celotne strani ali samo posamezne dele, pošiljamo dokumente neposredno po e-pošti, … Dokumentu lahko dodajamo vsebinske dele drugih dokumentov in jih združujemo v en dokument.

DIGITALNO PODPISOVANJE TIFF IN PDF/A DOKUMENTOV
IMiS/View omogoča digitalno podpisovanje elektronskih dokumentov v TIFF in PDF/A formatu. Digitalni podpis se skupaj z digitalnim potrdilom uporablja za potrjevanje pristnosti elektronskih dokumentov. Zagotavlja prepoznavanje podpisnika, nespremenljivost podpisane vsebine in omogoča ugotavljanje izvora podpisane vsebine. Vsaka neavtorizirana sprememba dokumenta povzroči neveljavnost digitalnega podpisa.
Podpisujemo lahko vzporedno, kadar imamo več so-podpisnikov istega izvornega dokumenta ali pa zaporedno v primerih večnivojskega potrjevanja dokumentov.
Digitalni podpis je s svojo grafično podobo, podatki o digitalnem potrdilu, razlogom podpisa in komentarjem lahko viden na katerikoli strani dokumenta, ali pa ostane zakrit v ozadju.

PREGLEDOVANJE DOKUMENTOV IZ APLIKACIJE
Katerokoli aplikativno rešitev (DMS, ERP, CRM, BPM, …) lahko s pomočjo integracijskih skript tesno povežemo z IMiS/View in s tem omogočimo uporabnikom pregledovanje dokumentov neposredno iz aplikativne rešitve. Uporabnikom tako ni potrebno prehajati med različnimi aplikacijami, kar vpliva na učinkovitost in kakovost opravljenega dela.
Ob pregledovanju dokumenta aplikativna rešitev na osnovi shranjenega ID pridobi ustrezen objekt v arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server in ga prikaže v IMiS/View pregledovalniku. Način varovanja ID objekta je določen z varnostno shemo, ki je v celoti prevzeta od aplikativne rešitve.

PRETVORBA DOKUMENTOV V TEKSTOVNO OBLIKO
IMiS/View++ je programski produkt, ki poleg vseh funkcionalnosti IMiS/View omogoča tudi optično prepoznavo besedila prikazanih dokumentov (OCR), takojšnjo pretvorbo prikazanih dokumentov v tekstovno obliko in izboljšavo kvalitete dokumenta. Z uporabo IP (image processing) filtrov je izboljšano procesiranje slik (avtomatska poravnava, rotiranje, odstranjevanje šuma, avtomatična prilagoditev osvetljenosti, …).
Z uporabo izhodnega formata PDF/A lahko zagotovimo dolgoročno berljivost in istovetnost dokumentov.