Rešitve > Dokumentni sistemi > Arhitektura dokumentnega sistema

Arhitektura dokumentnega sistema

Dokumentni sistem v splošnem sestavljajo štirje ključni podsistemi:
  • jedro dokumentnega sistema (angl.: Core DMS) s funkcionalnostmi kreiranja dokumentov, nadzora nad dokumenti in iskanja po polnem besedilu;
  • podpora poslovnim procesom (angl.: Workflow) osnovana na pravilih, vlogah in krogotoku dokumentov;
  • masovna izdelava izpisov in poročil (angl.: COLD /Electronic Records Management);
  • skeniranje, optično prepoznavanje znakov in arhiviranje (angl.: Imaging & Archiving).
Vsi omenjeni podsistemi so povezani s sporočilnim sistemom, kar nam omogoča hitrejše obveščanje o aktivnostih in dogodkih ter posledično večjo učinkovitost dela.

Zaradi potrebe po obojestranski izmenjavi podatkov dokumentni sistem povezujemo z drugimi sistemi in aplikacijami. Elektronski dokumenti so shranjeni v arhivskem strežniku ločeno od aplikacij.

Arhitektura dokumentnega sistema