Novice > Nova različica modulov IMiS/wScan 1.8.2210 in IMiS/Scan & View 10.3.2210 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/wScan 1.8.2210 in IMiS/Scan & View 10.3.2210 je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe modulov IMiS/wScan in IMiS/Scan:

IMiS/wScan 1.8.2210
Nove funkcionalnosti:
• Dostop do dnevniških datotek iz uporabniškega vmesnika [wScan].
• Možnost ponovnega nalaganja skenerja / profilov [wScan].
• Izvedba profilnih nastavitev za metapodatke [wScan].
• Spreminjanje barkode dokumenta [wScan].
• Nalaganje datoteke pri prvem skeniranju in doskeniranju [wScan].
• Ločevanje dokumentov na dva dela [wScan].
• Združevanje dveh dokumentov [wScan].
• Prikaz poteka skeniranja znotraj gumba »Skeniraj« in »Nadaljuj« [wScan].
• Možnost programskega dostopa do obvestil ob izvajanju zajema [wScan].
• Spreminjanje načina »Vstavljanje« in »Prepisovanje« na strani [wScan].
• Možnost nastavitve tipa formata strani [wScan].
• Nadaljevanja skeniranja s spremenjenim profilom [wScan].
• Sprememba lokacije dnevniških in začasnih datotek [Capture Service].
• Code39 ASCII in Code93 ASCII na Pixtools modulu za prepoznavo barkod [Capture Service].
• Prepoznava GS1 DataBar tipa na Softek-ovem modulu za prepoznavo barkod [Capture Service].
• Odstranitev prepoznanih barkod [Capture Service].
• Nalaganje datoteke na opravilo preko REST API klica [Capture Service].
• Skeniranje s predhodnim nalaganjem datoteke [Capture Service].
• Ločevanje dokumentov na dva dela [Capture Service].
• Združevanje dveh dokumentov [Capture Service].
• Določanje metapodatkov med skeniranjem [Capture Service].
• Vnos in shranjevanje metapodatkov [Capture Service].
• Možnost urejanja prepoznane separator barkode [Capture Service].
• Obveščanje ob izklopu in vklopu skenerja [Capture Service].
• Pridobivanje log datotek preko REST API klica [Capture Service].
• Izvedba Softek modula za prepoznavo barkod [Capture Service].

Izboljšave in spremembe:
• Prikaz različic IMiS/wScan in IMiS/Capture Service [wScan].
• Možnost shranjevanje profila ob menjavi profila [wScan].
• Sprememba izgleda gumba za izbiro profila [wScan].
• Izboljšava prikaza spustnega (dropdown) menija [wScan].
• Prikaz obvestila o izvedenem dejanju [wScan].
• Izboljšava prikaza možnosti »Properties« v kontekstnem meniju [wScan].
• Izboljšava prikaza izbrane strani [wScan].
• Sprememba delovanja kurzorja (markerja) [wScan].
• Ponovno branje konfiguracije preko REST API klica [Capture Service].
• Upoštevanje resolucije skenerja pri »renderiranju« naložene PDF datoteke [Capture Service].
• Določanje MIME tipa dokumenta glede na končnico [Capture Service].
• Nadaljevanje skeniranja z vstavljanjem strani v obstoječi dokument [Capture Service].
• Nadaljevanja skeniranja s spremenjenim profilom [Capture Service].
• Sprememba načina logiranja [Capture Service].
• Takojšen zagon IMiS/Capture Admin aplikacije v administracijskem načinu [Capture Service].
• Hitrejše prikazovanje skeniranih strani [Capture Service].
• Barvno skeniranje pri črno belem profilu in obratno [Capture Service].
• Izbira formata strani in sličice (thumbnail) glede na barvno globino in hitrost [Capture Service].
• Sprememba kurzorja ob kliku za prikaz skener dialoga [Capture Service].

IMiS/Scan & View 10.3.2210
Nove funkcionalnosti:
• Nastavitev internega odstranjevanja praznih strani.

Izboljšave in spremembe:
• Odstranjevanje praznih strani s Panasonic KV-S1028Y.
• Prikaz anotacije v Info zavihku po shranitvi.
• Kompatibilnost z Windows 11.