Novice > Nova različica modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP 9.8.2110 in IMiS/Storage Connector JAVA/.NET 10.2.2110 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP 9.8.2110 in IMiS/Storage Connector JAVA/.NET 10.2.2110 je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP in IMiS/Storage Connector JAVA/.NET:

IMiS/Storage Connector Services REST 9.8.2110
Nove funkcionalnosti:
• Podpora za dokumentacijo OpenAPI.
• Uvedba seznama dovoljenih IP naslovov v konfiguraciji.
• Izvoz in uvoz strani pregleda.
• Dodatni parametri pri branju strani pregleda.
• Omejitev seje na IP naslov.
• Uvedba novega tipa identifikatorja c in e (Base64).
• Sortiranje strani pregleda formata XML in CSV.
• Filtriranje polj lastnosti entitete z omejitvijo identifikatorjev lastnosti.
• Začasni identifikatorji kolekcije (angl.: handle).
• Odpiranje, branje in zapiranje objekta entitete z začasnim identifikatorjem (angl.: handle).
• Proxy način delovanja arhiva.

Izboljšave in spremembe:
• Razširitev nastavitev pri odpiranju seje.
• Upoštevanje vrednosti impersonate pri preverjanju števila sej
• Možnost nastavljanja naslova pri odpiranju seje.
• Izboljšava branja revizijske sledi.

IMiS/Storage Connector Services SOAP 9.8.2110
Nove funkcionalnosti:
• Uvedba seznama dovoljenih IP naslovov v konfiguraciji.
• Izvoz in uvoz strani pregleda.
• Dodatni parametri pri branju strani pregleda.
• Omejitev seje na IP naslov.
• Sortiranje strani pregleda formata XML in CSV.
• Filtriranje polj lastnosti entitete z omejitvijo identifikatorjev lastnosti.
• Začasni identifikatorji kolekcije (angl.: handle).
• Odpiranje, branje in zapiranje objekta entitete z začasnim identifikatorjem (angl.: handle).
• Proxy način delovanja arhiva.

Izboljšave in spremembe:
• Razširitev nastavitev pri odpiranju seje.
• Upoštevanje vrednosti »impersonate« pri preverjanju števila sej
• Možnost nastavljanja naslova pri odpiranju seje.
• Izboljšava branja revizijske sledi.

IMiS/Storage Connector .NET 10.2.2110
Nove funkcionalnosti:
• Razširitev funkcionalnosti seje, kjer je možno branje identifikatorja seje in odpiranje arhiva z identifikatorjem seje. Razširjeno je bilo zapiranje arhiva, kjer se lahko določi ali se zapre tudi seja.
• Možnost branja in odpiranja entitete, pregleda in osnutka z začasnim identifikatorjem (angl. handle).
• Razširitev entitete, pregleda in osnutka z zapisovanjem sprememb na strežnik.
• Možnost branja in odpiranja kolekcij z začasnim identifikatorjem (angl. handle) ter dodatne lastnosti kolekcije.
• Možnost branja in odpiranja podatkovnega toka z začasnim identifikatorjem (angl. handle) in branjem trenutne pozicije.
• Razširitev branja naziva naprave, naslova in impersoniranega uporabnika v zbirki lastnosti na arhivu.
• Razširitev nastavitve števila povezav na strežnik.
• Razširitev vrste avtentikacije z vrednostjo None.
• Razširitev napake StorageConnectorException z možnostjo branja kode napake.

Izboljšave in spremembe:
• Nastavljanje lastnika, ključnih besed, zunanjih identifikatorjev, kategorij entitete, kjer se pošljejo na strežnik samo spremenjene vrednosti.
• Entitete, reference in pregledi, ki še niso bili shranjeni vračajo napako pri branju datuma ustvarjanja, spremembe in dostopa.
• Pridobivanje IArchive iz IDraft
• Izboljšava branja Retention
• Izboljšava branja predlog entitet na arhivu.
• Sprememba privzete vrednosti ConnectingEvent.SslProtocols.
• Beleženje dodatnih informacij o neveljavnem certifikatu.
• Preverjanje vrednosti pri nastavljanju lastnosti na AbstractEntity.

IMiS/Storage Connector JAVA 10.2.2110
Nove funkcionalnosti:
• Razširitev funkcionalnosti seje, kjer je možno branje identifikatorja seje in odpiranje arhiva z identifikatorjem seje. Razširjeno je bilo zapiranje arhiva, kjer se lahko določi ali se zapre tudi seja.
• Možnost branja in odpiranja entitete, pregleda in osnutka z začasnim identifikatorjem (angl.: handle).
• Razširitev entitete, pregleda in osnutka z zapisovanjem sprememb na strežnik.
• Možnost branja in odpiranja kolekcij z začasnim identifikatorjem (angl.: handle),
ter dodatne lastnosti kolekcije.
• Možnost branja in odpiranja podatkovnega toka z začasnim identifikatorjem (angl.: handle) in branjem trenutne pozicije.
• Razširitev branja naziva naprave, naslova in impersoniranega uporabnika v zbirki lastnosti na arhivu.
• Razširitev nastavitve števila povezav na strežnik.
• Razširitev vrste avtentikacije z vrednostjo NONE.
• Razširitev napake StorageConnectorException z možnostjo branja kode napake.

Izboljšave in spremembe:
• Nastavljanje lastnika, ključnih besed, zunanjih identifikatorjev, kategorij entitete, kjer se pošljejo na strežnik samo spremenjene vrednosti.
• Entitete, reference in pregledi, ki še niso bili shranjeni vračajo napako pri branju datuma ustvarjanja, spremembe in dostopa.
• Izboljšava branja predlog entitet na arhivu.
• Pridobivanje IArchive iz IDraft.
• Izboljšava branja politik hrambe.
• Preverjanje vrednosti pri nastavljanju lastnosti na AbstractEntity.