Novice > Nova različica modulov IMiS/ARChive Server 10.3.2210 in IMiS/wClient 1.8.2210 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/ARChive Server 10.3.2210 in IMiS/wClient 1.8.2210 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/ARChive Server 10.3.2210 in IMiS/wClient 1.8.2210 je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe modulov IMiS/ARChive Server in IMiS/wClient:

IMiS/ARChive Server 10.3.2110
Nove funkcionalnosti:
• Avtentikacija s SAML2 žetonom.
• Avtentikacija z OpenID Connect mehanizmom.
• Lokacija objekta v nestrukturirani hrambi.
• Uvedba seznama dovoljenih IP naslovov [wAdmin].
• Podpora “Stateless” seji [wAdmin].
• Urejanje zunanjih identitet entitete imenika [wAdmin].
• Dodane sistemske nastavitve logiranja [wAdmin].
• Izvoz/uvoz nastavitev [wAdmin].

Izboljšave in spremembe:
• Preverjanje veljavnosti vdelanega časovnega žiga v okviru preverjanja veljavnosti digitalnega podpisa gradiva.
• Dodaten opcijski časovni pogoj za začetek obdelave AIP paketa.
• Pri branju entitete se vrne identifikator osnutka brez pravice dostopa.
• Prehod iz Lucene na Elasticsearch.
• Izboljšava prikaza pri zmanjšanju okna brskalnika [wAdmin].
• Omogočanje kopiranja besedila v administracijskih mapah [wAdmin].
• Dodajanje in odstranjevanje digitalnih potrdil arhiva [wAdmin].
• Izboljšava zapisov dnevniških datotek [wAdmin].

IMiS/wClient 1.8.2210
Nove funkcionalnosti:
• Onemogočanje/onemogočanje spremembe prikaza stolpcev.
• Povezava do strani za pomoč.
• Onemogočanje polja za iskanje.
• Kopiranje pravic ACL v entiteto, pregled, osnutek.
• Odpiranje entitete v obvestilu.
• Filtriranje mape Imenik.
• Podpora navideznim metapodatkom.
• Povezovanje uporabniških računov z zunanjimi identitetami.
• Spreminjanje formata datuma.
• Sprememba jezika uporabniškega vmesnika.
• Spreminjanje načina iskanja v profilu.

Izboljšave in spremembe:
• Omogočanje kopiranja vsebine v predogledu.
• Razvrščanje vsebin v seznamu.
• Dodatne možnosti prikaza pri poročilih.