Novice > Nova različica modulov IMiS/ARChive Server 10.1.2010 in IMiS/wClient 1.5.2010 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/ARChive Server 10.1.2010 in IMiS/wClient 1.5.2010 je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe modulov IMiS/ARChive Server in IMiS/wClient:

IMiS/ARChive Server 10.1.2010
Nove funkcionalnosti:
• Izvedba arhivskega strežnika v nativnem 64-bitnem procesu.
• Dodajanje razloga za pretvorbo.
• Razvrščanje entitet po tipu.
• Branje članstva v skupinah za imeniško entiteto.
• Določitev polj pri branju kolekcije.
• Razširitev nabor podatkov pri branju predlog v konfiguraciji.
• Urejanje seznama blokiranih besed v procesu tokenizacije.
• Filtriranje entitet imenika [Enabled, Disabled, Locked, Deleted].
• Izvedba dodatnih nastavitev v konfiguraciji revizijske sledi.
• Izvedba java vtičnika za razčlenjevanje vsebine email sporočil.
• Uvedba dejanja spremembe relativne klasifikacijske oznake entitete.
• Prikaz gesla na prijavni strani. [wAdmin]
• Filtriranje imeniških entitet. [wAdmin]
• Preverjanje ujemanja UUID z identifikatorjem. [wAdmin]
• Seznam blokiranih besed v procesu tokenizacije. [wAdmin]
• Profili revizijske sledi. [wAdmin]
• Spreminjanje vrstnega reda atributov predloge. [wAdmin]
• Prikaz nastavitve ignoreUUIDCheck za sinhronizirane uporabnike in skupine. [wAdmin]
• Dodajanje razloga za izbris pri brisanju politike hrambe. [wAdmin]
• AuditLog sprememba klasifikacijske oznake. [wAdmin]

Izboljšave in spremembe:
• Filtriranje entitet imenika v konfiguraciji.
• Dodaten podatek o ID objekta in verziji v primeru FT iskanja.
• Vpeljava “boost process” objekta v iarcd in odstranitev IAServer objekta.
• Prijava LDAP uporabnika v konfiguracijo arhiva.
• Shramba uporabniško določljivih podatkov.
• Razčlenjevanje vsebine email sporočil na nivoju strežnika.
• Brisanje po dodajanju Disposition hold/Retention policy.
• Neobčutljivost nazivov imeniških entitet na velikost znakov.
• Rekurzivno branje entitet.
• Ponovni zagon strežnika za uveljavitev sprememb v šifrantih.
• Odstranitev CThread objekta ter nadomestitev z boost implementacijo.
• Ponovni zagon strežnika za uveljavitev labele na atributu.
• Zapisovanje napak v administraciji v strežniško datoteko.
• Vrsta entitete za pravilno ustvarjanje objekta entitete.
• Vrstni red atributov po meri v podatkih o entiteti.
• Razširitev iskalnega niza politike hrambe na atribut StringMax.
• Preverjanje relativne klasifikacijske oznake.
• Dopolnitve Converter vmesnika.
• Prijava uporabnikov v več arhivov. [wAdmin]
• Pošiljanje sprememb Storage profile v administracijo. [wAdmin]
• Izboljšava komponente za izbiro entitete imenika. [wAdmin]

IMiS/wClient 1.5.2010
Nove funkcionalnosti:
• Razčlenjevanje vsebine email sporočil na nivoju strežnika.
• Iskanje dogodkov revizijske sledi z identifikatorjem.
• Dodajanje vsebine v vsebnik po meri.
• Premik vsebine v vsebnik po meri.
• Prikaz revizijske sledi nastale pred uvozom entitete.
• Prikaz zgodovine iskanja.
• Nastavitev API key in naslova za wScan v profilu.
• Prikaz sinonimov imeniške entitete.
• Prikaz članstva imeniške entitete.
• Izvedba kontekstnega menija v drevesnem pregledu.
• Informacije o sejah uporabnika.
• Shranjevanje uporabniških nastavitev.
• Shranjevanje kategorizacije za predlogo.
• Prikaz gesla na prijavni strani.
• Razvrščanje zbirke entitet po tipu.
• Predogled MS Office vsebin [Word, Excel, Power Point].
• Iskanje po vrsti entitete.
• Rekurzivno iskanje.
• Urejanje prikaza iskanja.
• Sprememba vrstnega reda atributov po spremembi na predlogi.
• Izdelava poročil.
• Predogled PDF in TIFF vsebin v stranskem meniju.
• Prikaz vrste izbrisane entitete.
• Sprememba klasifikacijske oznake.

Izboljšave in spremembe:
• Podpora uporabi tipkovnice v načinu za urejanje.
• Nastavitev omejitve velikosti najdenih kolekcij pri iskanju.
• Zapis internega identifikatorja entitete v poročilu o revizijski sledi.
• Ohranitev preostalih metapodatkov uničenih ali prenesenih entitet.
• Izbira več entitet naenkrat za premik in brisanje.
• Enkratna določitev opisa vsem entitetam za brisanje.
• Nalaganje strani ob prikazu seznama entitet.
• Sprememba operacij Binary property.
• Sprememba načina nalaganja slik uporabnika.
• Shranjevanje stanja prikaza razdelkov v podrobnostih.
• Predogled za lastnosti tipa Binary.
• Padajoče/naraščajoče razvrščanje stolpcev v seznamu.
• Nalaganje vsebine po delih.
• Pridobivanje vrste datoteke iz končnice.
• Izboljšava komponente za izbiro entitete imenika.
• Izbira email predloge pred ustvarjanjem entitete.
• Izboljšava pogovornega okna za izbiro entitete.
• Prenos poročila o shranjevanju pregleda.