Novice > Nova različica IMiS produkta 9.5.1510 je na voljo

Nova različica IMiS produkta 9.5.1510 je na voljo

Objavljamo novo različico 9.5.1510 arhivskega strežnika IMiS/ARChive Server, vmesnika IMiS/StorageConnector in odjemalca IMiS/Client.

IMiS/ARChive Server
New functionalities:
• Implementacija AIP glede na spremenjeno XSD shemo.
• Izboljšave pri izvedbi ERS.
• Implementacija uporabnika “sys:Server” za potrebe izvajanja storitev na strežniku.
• Podpora časovnemu žigosanju po specifikaciji RFC3161.
• Implementacija Revocation odjemalca v Java okolju in uskladitev s strežnikom.
• Kreiranje “sys:Everyone” skupine uporabnikov.
• Implementacija preverjanja preklica digitalnih potrdil na revocation podatkih.
• Implementacija LTANS storitev.
• Implementacija timestamp, retimestemp in Flush funkcionalnosti.
• NIST specifikacije algoritmov.
• Podpora funkcionalnostim odbiranja in izločanja.

Enhancements and changes:
• Izboljšava LTANS konfiguracije in administracijskega vmesnika za upravljanje.
• Optimizacija obravnave nastavitev za shranjevanje datotek.
• Optimizacija uporabe imen metapodatkov.
• Optimizacija uporabe predlog.
• Optimizacija inicializacije vrednosti dedovanih metapodatkov.
• Optimizacija ustvarjanja novih entitet.
• Optimizacija kopiranja vsebine entitete na ustrezen volumen.
• Optimizacija shranjevanja entitet.
• Optimizacija branja podatkov iz podatkovne baze.
• Optimizacija generiranja zbirk entitet.
• Beleženje sprememb politik odbiranja in izločanja v revizijsko sled.
• Odprava omejitve pri premiku entitete s trajnim rokom hrambe.
• Omejen nabor ustreznh zapisov z “Regular expression”.

IMiS/Client
New functionalities:
• Določitev poljubnega števila rokov hrambe (trajno, arhivsko, 10 let, 5 let, 3 leta, 2 leti, …).
• Dodajanje, spreminjanje in brisanje rokov hrambe ter zadržanja uničenja ali prenosa se beležijo v revizijsko sled.
• Spremembe rokov hrambe v nastavitvah se takoj uveljavijo na vseh entitetah, katerim je bil rok hrambe dodeljen.
• Roki hrambe se izvozijo/uvozijo v okviru metapodatkov entitete.
• Določitev vrste pregleda in politike hrambe ter priprava entitet v postopku priprave na pregled.
• Spreminjanje in potrjevanje akcij (trajna hramba, priprava za pregled, uničenje, prenos v tretji arhivski sistem), beleženje razlogov in dodajanje komentarjev pregledovalcev v postopku odločanja.
• Beleženje odločitev pregledovalcev, njihovih razlogov in komentarjev.
• Brisanje entitet po potrditvi uspešnega prenosa v tretji arhivski sistem.
• Brisanje entitet označenih za izbris v postopku izvedbe.
• Nezmožnost brisanja entitet označenih za trajne v postopku izvedbe
• Tiskanje seznama entitet z določenim rokom hrambe.