Novice > IMiS/Client v9.1.1406 za IMiS/ARChive Server v9

IMiS/Client v9.1.1406 za IMiS/ARChive Server v9

IMiS/Client je odjemalec namenjen zajemu in upravljanju objektov elektronskega izvora ali digitaliziranimi preko procesa skeniranja. Deluje v tesni povezavi s strežnikom
IMiS/ARChive Server, ki zagotavlja varno dolgoročno hrambo arhiviranih objektov in pripadajočih metapodatkov.

Najpomembnejše funkcionalnosti so:

• Dostop do poljubnega števila arhivskih strežnikov IMiS/ARChive Server.
• Varna avtentikacija uporabnikov na posamezen arhivski strežnik.
• Dostop do elektronskega gradiva po vnaprej določeni shemi razvrščanja gradiva.
• Vnos in urejanje metapodatkov o elektronskem gradivu po vnaprej določeni shemi atributov.
• Shranjevanje datotek elektronskega izvora ali digitaliziranih preko procesa skeniranja.
• Dostop do datotek elektronskega gradiva v »tokovnem« načinu (angl. Streaming).
• Beleženje revizijske sledi vsake operacije nad arhiviranim elektronskim gradivom (vključuje datum in čas, uporabniško ime, omrežni naslov, ime računalnika, tip dogodka, razlog za dejanje).
• Varen vpogled v revizijsko sled dostopno samo pooblaščenim uporabnikom.
• Iskanje po metapodatkih elektronskega gradiva in polnem besedilu datotek.
• Tiskanje elektronskega gradiva in načrta razvrščanja gradiva.
• Kreiranje poročil o dostopu uporabnikov do elektronskega gradiva.
• Kreiranje poročil o skupnem številu zadev ali dokumentov znotraj razredov z možnostjo razvrščanja po metapodatkih.
• Vpogled v poročila o izvozu, uvozu in prenosu elektronskega gradiva, dostopno samo pooblaščenim uporabnikom.
• Vpogled v poročilo o brisanem elektronskem gradivu, dostopno samo pooblaščenim uporabnikom.
• Označevanje elektronskega gradiva kot ključnega za zadržanje v procesu odbiranja in izločanja ali kot priporočenega za ohranitev ali brisanje.
• Podpora sistemoma omrežne komunikacije IPv4 in IPv6.

Arhitektura odjemalca IMiS/Client