Novice > Nova različica IMiS/ARChive Server in IMiS/Client modulov 9.2.1507 sta na voljo

Nova različica IMiS/ARChive Server in IMiS/Client modulov 9.2.1507 sta na voljo

Objavljamo novo različico 9.2.1507 arhivskega strežnika IMiS/ARChive Server in odjemalca IMiS/Client. Za hitrejšo in lažjo administracijo strežnika smo odjemalcu IMiS/Client dodali administracijski vmesnik.

Uporabniki z ustreznimi pravicami lahko sedaj kot alternativa orodju za delo z bazo določajo in spreminjajo nastavitve vrednosti po področjih:

• Delo z imenikom in spreminjanje gesel.
• Dostopne pravice za entitete in atribute.
• Določanje atributov.
• Šifranti za določanje nabora vrednosti atributov.
• Ustvarjanje predlog, povezovanje z atributi in entitetami.
• Določanje globine drevesa entitet v načrtu razvrščanja gradiva in načina zapisa klasifikacijske oznake.
• Ustvarjanje volumnov in povezovanje s profili.
• Upravljanje s profili.